Reklama

Reklama

Niedziela 12/2017

Szczegółowy spis treści

edytorial

3

Europa potrzebuje świętych w garniturach

Lidia Dudkiewicz, Redaktor Naczelna „Niedzieli”

Święci ludzie pod okiem Bożej Opatrzności kilkadziesiąt lat temu budowali Europę jako wspólnotę. Teraz również święci muszą ratować Europę, zmierzającą na zatracenie z powodu odcięcia się od swoich chrześcijańskich korzeni – uważa ks. Ireneusz Skubiś, promotor Ruchu „Europa Christi”

Krzyż. Cierpienie i szansa

Ks. Ireneusz Skubiś, Honorowy Redaktor Naczelny „Niedzieli”

Ojciec Pio przede wszystkim ukochał Boga. A jak my przeżywamy Boga? Tak wielu ludzi doświadcza różnorodnych cierpień. Dla człowieka żyjącego wiarą to doskonała okazja, by przeżywać je z cierpiącym Jezusem. Tyle dobra możemy wyprosić swoim cierpieniem ofiarowanym w różnych intencjach, tyle czasu w chorobie przeznaczyć na modlitwę za innych.

z Jasnej Góry

4

Z Jasnej Góry

5

Strażnicy Bożego Grobu mają nowego zwierzchnika

Elżbieta Krawczyk

Wielkopostne rekolekcje Zakonu Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, jak co roku, odbyły się na Jasnej Górze na początku Wielkiego Postu. W dniach 3-5 marca br. rycerze i damy zakonu trwali na modlitwie i słuchali nauk rekolekcyjnych, które głosił biskup senior diecezji drohiczyńskiej Antoni Pacyfik Dydycz OFMCap.

dookoła świata

6-7

Dookoła świata

dookoła Polski

8-9

Dookoła Polski

na tropie duchowego zła

10-12

Łowca smoków

Z Witoldem Gadowskim rozmawiała Wiesława Lewandowska

O reporterskim tropieniu duchowego zła z Witoldem Gadowskim rozmawia Wiesława Lewandowska

kard. Robert Sarah • nowa książka

13

Miłosierdzie

Ks. Marek Łuczak

Niniwa, starożytne miasto, którego mieszkańcy zasłużyli sobie na zgubę, stało się miejscem Bożego przebaczenia. Odkąd usłuchali proroka Jonasza i posypali swoje głowy popiołem, zapaliło się w nich zielone światło dla miłosierdzia

płacz Madonny w Civitavecchia

14-15

Matka Boża przemówiła

Rozmawia Włodzimierz Rędzioch

We włoskim mieście Civitavecchia 22 lata temu z figurki Matki Bożej przywiezionej z Medjugorie zaczęły spływać krwawe łzy. Z o. Flavio Ubodim, kapucynem, rozmawia Włodzimierz Rędzioch

temat numeru: świętość życia

16

Nazaret. Tam wszystko się zaczęło

Ks. Łukasz Jaksik

Nie byłoby Golgoty, gdyby nie było wcześniej Wcielenia. Ale betlejemskiej nocy też by nie było, gdyby najpierw Maryja nie poczęła z Ducha Świętego. Dlatego anioł Gabriel musiał pojawić się w domu Dziewicy poślubionej Józefowi

17

Święty Józef – wzór do naśladowania

Ks. Jacek Molka

Popularna pieśń ku czci św. Józefa rozpoczyna się od słów: „Szczęśliwy, kto sobie patrona – Józefa ma za opiekuna”. To nie tylko Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, ale również patron Kościoła powszechnego, a więc w praktyce każdego z wierzących

18-19

Życie jest cudem

Ks. Marek Łuczak

W Polsce wiele mówiło się ostatnio o dylematach związanych z chorymi dziećmi, które się jeszcze nie narodziły. Podczas gdy wielu lekarzy w takich sytuacjach podpowiada aborcję, dla wielu rodziców rozwiązanie takie jest wprost nie do pomyślenia. – Ci ludzie są szczęśliwi, że mogli spotkać się ze swoim dzieckiem – mówi dziennikarka.

ponad granicami

20

Jak Polka z Brytyjczykiem

Ks. Marian Woźniak

Szepty Boga da się słyszeć wszędzie, bo działa On przez kulturę, historię, życie społeczne, a przede wszystkim przez drugiego człowieka, który może nam pomóc w odsłonięciu innego, nieznanego Boskiego oblicza

artykuł przeciwko dziennikarzom

22-23

Groźny i silny artykuł 212

Mateusz Wyrwich

Oczywiście, chodzi o „pomówienie” kogoś w mediach. Art. 212 nie znajduje się jednak w Kodeksie cywilnym, który doskonale broni osobę pomówioną i dotkliwie karze tę pomawiającą, ale w Kodeksie karnym, według którego pozwany traktowany jest od samego początku jako potencjalny przestępca.

moim zdaniem

24

Sumienie

Witold Gadowski

W czasach, gdy egzystencjalne pytania załatwiają lifestylowe pisma, a każda dziedzina życia doczekała się popularnego poradnika, pytania o nasze duchowe wnętrze brzmią jak naruszenie dobrego tonu. O tym się po prostu „w towarzystwie” nie rozmawia.

Fatimska droga ocalenia Polski

Ks. Krzysztof Czapla SAC

25

Czego może nauczyć Doda?

Ks. Paweł Rozpiątkowski

Na popularności straciła w ostatnich latach bardzo, dlatego otwarte w ostatnim czasie drzwi do TVP mogą być dla Doroty Rabczewskiej, bardziej znanej jako Doda, ostatnią deską ratunku. Po prostu potrzebowała tego jak kania dżdżu.

w drodze na ołtarze

26

Otwarcie akt procesu beatyfikacyjnego

S. Hiacynta Augustynowicz CST

„Bez trwogi idźcie, grzesznicy, do Boga, bo to Ojciec najlepszy. Z ufnością posuwajcie się naprzód wy wszyscy, którzy łakniecie i pragniecie sprawiedliwości, albowiem będziecie nasyceni”.

30-lecie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

O. Marek Tomczyk OSPPE

rekolekcje z kard. Wyszyńskim

28

Synteza programu Społecznej Krucjaty Miłości zawarta jest w 10 punktach
tzw. ABC Społecznej Krucjaty Miłości:

ABC Prymasa Tysiąclecia (3)

Paweł Zuchniewicz

cykl: odzyskać tożsamość przy Grobie Pana

30

Współczesny człowiek to second hand

Ks. Krzysztof Pawlina

Jest taka noc, kiedy czuwając przy grobie Pana, najbardziej jesteśmy Kościołem. Jest to noc walki, którą toczy w nas rozpacz z nadzieją. Aktywność nie jest dobrym towarzyszem tej nocy. Chrześcijaństwo to jest tożsamość, a nie zajęcie

wiara i życie

31

Matematyka w Samarii

Ks. Mariusz Rosik

Kiedy wyznawca judaizmu słyszy słowo „pięć”, jego myśl natychmiast wędruje do Pięcioksięgu. To właśnie w Torze Bóg najpełniej objawił swą wolę. Kto postępuje według zasad tam zapisanych, ten jest sprawiedliwy w ujęciu Prawa.

Ojciec Święty Jan Paweł II: Czy w Wojsku Polskim żyje duch Marszałka Piłsudskiego?

liturgia tygodnia

32

Jezus źródłem wody tryskającym ku życiu wiecznemu

Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42 – krótsza perykopa)

33

Na pustyni życia

O. Stanisław Jarosz OSPPE

Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli nas dotyczy, przynosi nam pouczenie. My, jak Żydzi z pierwszego czytania, idąc przez pustynię życia, często żądamy cudu od Boga. Nawet jeżeli jak oni nosimy w sobie szemranie przeciwko Bogu, przeciwko Kościołowi, On mimo szemrania ludu przychodzi z pomocą. Bóg robi takie cuda, że jeszcze żyję, że jestem zdrowy, że mam co robić, ale okazuje się, że to jeszcze nie zaspokaja moich pragnień – pragnienia szczęścia, pragnienia miłości.

poradnik duszpasterski

34

Jeden z was…

Odpowiada ks. Zdzisław Wójcik

felieton

35

Nie ma ucieczki od krzyża

Grzegorz Górny

Gdy spoglądamy na listę laureatów literackiej Nagrody Nobla, widzimy, jak wiele figuruje na niej nazwisk, które nie mówią dziś nic nawet zawodowym literaturoznawcom. Jak wielu autorów zostało zapomnianych, jak wiele dzieł nie przetrwało próby czasu.

Straszenie ogólnikami już nie wychodzi...

Marian Salwik

wielka polityka

36-37

Donald Trump na straży granic

Tomasz Winiarski

Prezydent Donald Trump znajduje się właśnie w budynku Pentagonu, gdzie podpisuje swój dekret imigracyjny. Jest 27 stycznia 2017 r. Jak się niebawem okaże, nowe obostrzenia wywołają liczne kontrowersje oraz napotkają zdecydowany opór części społeczeństwa. Chociaż amerykańskie sądy doprowadzą ostatecznie do blokady prezydenckiego dekretu, rząd USA nie zaprzestanie starań o jego przywrócenie. Czy Biały Dom postawi na swoim?

ludzie • karty historii

38-39

Świadek Bożego Miłosierdzia

Rozmawia Agnieszka Porzezińska

U „Gryfa” wszystko było na najwyższym poziomie, miłość do Polski, do Boga i życie niezwykłe – z Jarosławem Wróblewskim, autorem książki „Gryf”, o niedawno zmarłym bohaterze Powstania Warszawskiego – gen. dyw. Januszu Brochwicz-Lewińskim – rozmawia Agnieszka Porzezińska

39

Testament „Gryfa”

fakty • opinie

40

O hipokryzji słów kilka

Jan Maria Jackowski, publicysta i pisarz, eseista, senator RP, www.jmjackowski.pl

Rozmaitości

pr

z prasy zagranicznej

41

Czy poza Ziemią jest życie?

pr

Pogoń za „like’ami”

pr

Stop dla szaleństwa

pr

Dynamizm religii

pr

Archeolodzy odkryli pałac Sanheryba

pr

800-lecie Piotrkowa Trybunalskiego • świętowanie z Węgrami

42-43

Zawsze mogliśmy na sobie polegać

Rozmawia ks. Ireneusz Skubiś

O historycznym znaczeniu Piotrkowa Trybunalskiego, Trybunałach Koronnych i autorytecie Matki Bożej przy wydawaniu wyroków oraz Dniach Przyjaźni Polsko-Węgierskiej – z prezydentem miasta Krzysztofem Chojniakiem rozmawia ks. Ireneusz Skubiś

felietony

44

Wygrała Polska

Alina Czerniakowska

Czas polskich sumień

Zdzisław Skotnicki

felietony

45

Dni święte święcić

Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, www.piotrowski.org.pl

W największym kraju UE – Niemczech niedziela jest dniem ustawowo chronionym.

światowe raporty

46

Polki na drodze dobrych zmian

Jadwiga Wiśniewska

Każdego roku 8 marca Parlament Europejski szczególnie dużo uwagi poświęca Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia. I choć zwykle zasiadające w niej feministki zajmują się sianiem ideologicznego zamętu, tym razem zrobiły coś pożytecznego: zwróciły uwagę PE na słabszą sytuację ekonomiczną kobiet.

rodzina • poradnik

48

Elektryczne szczoteczki do zębów

Joanna Operacz

Podaruj sobie trochę słońca

Karolina Szostkiewicz

Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego sezon na choroby przypada w okresie jesienno-zimowym? Sprawa jest prosta – obniża się wtedy nasza odporność. To prawda. Ale dlaczego? Wpływa na to wiele czynników, zajmę się dziś tylko jednym: witaminą D, a właściwie jej niedoborem w naszym organizmie. Jest ona wytwarzana w naszej skórze przez promienie słoneczne.

z przymrużeniem oka

49

Batory i narkotyki

Andrzej W. Wodziński

Niedziela Młodych

50-51

Moja przygoda ze świętymi

Anna Różyńska

Jest 28 kwietnia 2016 r. W liturgii dzień wspomnienia św. Joanny Beretty Molli. Tego dnia stała się ona moją wielką Przyjaciółką

51

Zalogowani do miłości

52

Najgłębsze pragnienie

Kl. Kamil Bijata

Liturgia słowa w okresie Wielkiego Postu stawia kolejne drogowskazy na drodze za Chrystusem. Scena kuszenia na pustyni ukazuje, że tkwimy w czasie nieustannej walki, że nie jesteśmy idealni. Druga niedziela i Przemienienie uświadomiło nam cel – uwielbiony Jezus.

53

Siła w przebaczeniu

Beata Włoga

Jest początek lat 60. ub. wieku. Mały słodki 3-latek trzyma za rękę swoją mamę, idą polną drogą, zatrzymują się przy jakimś słupku, do którego mama przywiązuje swojego synka i bez słowa oddala się... Przerażone dziecko nad ranem odnajduje policja, chłopiec trafia do taty...

kultura

54

Czy Julka będzie fryzjerką

Witold Dudziński

Się kręciło

wd

Pilnuj Kasy

wd

Nieciekawa historia

wd

bliżej świata • Azerbejdżan

55

Wszystko zostanie w klanie

Wojciech Dudkiewicz

Mężczyźni tracą głowy dla kobiet. Ale jak ocenić to, że prezydent Ilham Alijew, mianując pierwszą damę pierwszym wiceprezydentem, musiał stracić głowę dla żony?

z życia wzięte

56

TATA, MAMA… a po kątach ja

Stefan Truszczyński

XVI Marsz dla Życia

Obrońcy Życia zapraszają

różne

57

Muzyczne Dary

Kalendarium 19-25 III 2017

Ewa Aszkiewicz

Oświadczenie Forum Kobiet Polskich „Nie niszczcie naszego święta”

1% dla Dominika

58

Zupa marchewkowa

Opracowanie: Jolanta Marszałek

Zupa krem marchewkowa z dodatkiem papryki to pyszne rozgrzewające danie. Najlepiej smakuje oczywiście jesienią, gdy są świeże warzywa, ale można ją robić przez cały rok. Polecamy

program tv

59-66

Program telewizyjny

Wybrane artykuły z edycji diecezjalnych

Edycja bielsko-żywiecka

Święto Kościoła bielsko-żywieckiego

Ks. Piotr Bączek

Już w sobotę celebrować będziemy ćwierćwiecze istnienia diecezji bielsko-żywieckiej. Centralna uroczystość dziękczynna odbędzie się 25 marca w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej. Będziemy dziękować za partykularny Kościół, który od 25 lat współtworzymy.

Gest solidarności z ofiarami wojen

Monika Jaworska

Czuwanie modlitewne ze śpiewami z Taizé połączone z akcją charytatywną na rzecz ofiar konfliktów zbrojnych miało miejsce w ostatnią niedzielę lutego w sanktuarium Chrystusa Cierpiącego w Bielanach.

Św. Maksymilian w centrum uwagi

Monika Jaworska

Olimpiada, przedstawienie, Dni Kolbiańskie – to bieżące inicjatywy, jakie realizowane są w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach z myślą o Świętym.

Edycja częstochowska

Wdzięczność, która jest zobowiązaniem

Wacław Depo, Arcybiskup Metropolita Częstochowski

List pasterski Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego na trzecią niedzielę Wielkiego Postu

Powołani do służby

Kl. Michał Pierzchała

Od 1 do 4 marca br. w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie miały miejsce rekolekcje dla alumnów archidiecezji częstochowskiej i diecezji sosnowieckiej.

By świadomie żyć wiarą

Ks. Ireneusz Skubiś

Wydaje się, że dzisiaj – jak nigdy w takim wymiarze – istnieje potrzeba budowania wspólnoty katolickiej w parafii.

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

Beata Pieczykura

– Jesteśmy tu razem, aby wyprosić przez wstawiennictwo naszej Matki i Królowej potrzebne dary Ducha Świętego nie tylko na czas egzaminu z mądrości i wiedzy, lecz także egzaminu życia.

Konkursy 2017

Adrianna Zawadzka

Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Józefa w Częstochowie organizuje dwa rozwijające i kreatywne konkursy powiatowe, tj.: „Plastyczny kadr z mojego życia” oraz „Paraolimpiada fotograficzna 2017”.

Edycja podlaska

Seminarium pod płaszczem św. Józefa

Al. Maciej Koszewski

Szczególnym patronem każdego alumna jest św. Józef, który przyświeca przykładem oddania i poświęcenia w służbie Bogu. Również w naszym seminarium – w jego sercu, czyli w kaplicy – znajduje się figura św. Józefa, trzymającego Dzieciątko Jezus.

Miejsce zasmakowania w Słowie Bożym

Edyta Hartman

Przed kliku laty ks. Robert Grzybowski, dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji, zaczął szukać miejsca wyciszenia, a efektem tych starań jest Pustelnia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie.

Woda nawrócenia

Ks. Tomasz Pełszyk

Dramatycznie przedstawia się obraz ziemi spękanej wskutek długotrwałej suszy. Bez odrobiny wilgoci wszystko usycha, a ludzie i zwierzęta przemieszczają się o setki kilometrów w poszukiwaniu wody.

Edycja kielecka

Posługa misyjna jest mi bardzo droga

Władysław Burzawa

Z bp. Janem Piotrowskim rozmawiał Władysław Burzawa.

Jak drugi dom

Katarzyna Dobrowolska

Dla małych podopiecznych Ognisko Caritas w Jędrzejowie jest jak drugi dom, gdzie spędzają większość czasu po szkole, odrabiają lekcje, jedzą ciepły posiłek, bawią się, odkrywają talenty i przezwyciężają trudności.

Oby w sercu było niebo

Agnieszka Dziarmaga

O duchowym i eucharystycznym wymiarze Wielkiego Postu z ks. Dariuszem Gącikiem, wikariuszem generalnym rozmawia Agnieszka Dziarmaga.

Edycja małopolska

By poznali i zrozumieli liturgię

Maria Fortuna-Sudor

To dobrze, że coraz więcej środowisk czuje się zaangażowanych w poznawanie i krzewienie liturgii wg zasad Soboru Watykańskiego II – powiedział w sobotę 11 marca ks. Michał Leśniak do finalistów IV Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy Liturgicznej.

Oaza spokoju, czyli z wizytą u Albertynek

Barbara Gajda-Kocjan

Służą Chrystusowi w bliźnich, zwłaszcza tych najbiedniejszych i najbardziej opuszczonych. Wrażliwe na ludzką niedolę, podejmują różnorodne posługi.

Jerzy malujący ustami

Małgorzata Cichoń

Był górnikiem, pracował w kopalni węgla kamiennego. Gdy miał 28 lat, zdarzyła się tragedia. Przykuty do wózka inwalidzkiego mógł się załamać, narzekać, popaść w nałóg. Zamiast papierosa, wziął w usta... pędzel. Dziś jego obrazy trafiają nawet do Japonii.

Edycja lubelska

Wielkie dzieła

Małgorzata Oroń

Z okazji 95. rocznicy śmierci ks. Idziego Radziszewskiego, założyciela i pierwszego rektora KUL, w auli im. Stefana kard. Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z nadzwyczajnym recitalem fortepianowym wystąpił Tomasz Ritter.

Żonkil – symbol nadziei

Agnieszka Marek

W parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach uroczystą Eucharystią pod przewodnictwem bp. Artura Mizińskiego rozpoczęła się kolejna edycja akcji Pola Nadziei.

Rozkwitnąć przy krzyżu

Grzegorz Jacek Pelica

Bierzmowanie 27-osobowej grupy gimnazjalistów i zakończenie peregrynacji relikwii krzyża Chrystusowego zgromadziły rzeszę wiernych w kościele pw. Matki Bożej Królowej Aniołów w Brzeźnicy Bychawskiej.

Edycja legnicka

Dziękuję i wszystkim wam błogosławię

Oprac. ks. Piotr Nowosielski

To jedne z ostatnich słów, jakie wypowiedział przed śmiercią pierwszy biskup legnicki Tadeusz Rybak. Wiadomość o jego śmierci dotarła do diecezjan we wtorek 7 marca 2017 r.

Szklarska Poręba honoruje swojego mieszkańca

Feliks Rosik

Dzień 18 marca 2017 r. został obrany przez włodarzy Szklarskiej Poręby na dzień uroczystej inauguracji obchodów Roku Wlastimila Hofmana, byłego mieszkańca tego miasta.

Edycja łódzka

Warto było zostać księdzem

Ks. Paweł Kłys

O Kościele na Białorusi z bp. Kazimierzem Wielikosielcem, biskupem pomocniczym diecezji pińskiej, rozmawia ks. Paweł Kłys.

Patron i opiekun z Rudy

Anna Skopińska

Pierwszym proboszczem erygowanej w 1917 r. parafii był ks. Franciszek Potapski. Świątynia, która jest centrum parafii, powstała jednak dużo później.

Przywróćmy im godność

Dagmara Zalewska

19 i 20 marca br. w Zgierzu i Lesie Lućmierskim odbędą się obchody upamiętniające ofiary niemieckich egzekucji oraz uroczystości pogrzebowe Polaków pomordowanych w Lesie Lućmierskim oraz Zgierzu w czasie II wojny światowej.

Edycja przemyska

Z Maryją na drogach nawrócenia

Arcybiskup Adam Szal

Wspominamy dziś ważne wydarzenie wiary, jakim jest Zwiastowanie Pańskie. Oczyma wiary patrzymy na najpiękniejszą kobietę świata, Maryję, do której Pan Bóg posłał swego Anioła Gabriela.

Podkarpacki wolontariat w Abchazji

Zdzisław Wójcik

Po raz pierwszy do suchumskiej parafii zawitali wolontariusze-budowlańcy z Podkarpacia w ubiegłym roku. W tym roku do gruzińskiej wspólnoty wyjechała kolejna grupa wolontariuszy.

Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa w górach

Ks. Kazimierz Bełch

Wyczynowe buty kojarzą się pielgrzymom wielkopiątkowym ze wspinaczką do Krzyża na Tarnicy. Warto przypomnieć, że te wielkopiątkowe pielgrzymki, połączone z rozważaniem Drogi Krzyżowej, mają już blisko 30-letną tradycję.

Edycja rzeszowska

Specjalne życzenie Jana Pawła II

Ks. Andrzej Motyka

Dnia 25 marca br. minie dwudziesta piąta rocznica powstania diecezji rzeszowskiej. Okoliczność ta skłania do dokonania prezentacji jej struktur, ważniejszych instytucji oraz osiągnięć duszpasterskich.

Droga Krzyżowa ulicami Rzeszowa

Ks. Tomasz Nowak

Z wysokości krzyża chcemy spojrzeć na rzeczywistość lokalnego Kościoła, który świętuje 25-lecie istnienia – mówił biskup rzeszowski Jan Wątroba w słowach wprowadzenia do rozważań Drogi Krzyżowej.

Przywiązani do wartości

Mariusz Stec

Z mł. insp. ZS Miłoszem Elgassem, sekretarzem Komendy Głównej Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, zastępcą Dowódcy Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. L. Lisa-Kuli w Rzeszowie rozmawia Mariusz Stec.

Edycja sandomierska

Duchowe ojcostwo

Ks. Adam Stachowicz

Święty Józef, opiekun Pana Jezusa – osoba cicha, ale stojąca zawsze blisko. To On wraz z Maryją wychowywał Jezusa, ale również towarzyszył Mu i uczył Go tego, co potrzebne w życiu codziennym.

Skup się i chłoń dobro

Ks. Adam Stachowicz

Podczas rekolekcji uświadomiłam sobie, że Bóg mnie kocha – wyznaje Patrycja Dudek. – Zrozumiałam, iż nie powinnam iść drogą, przed którą najczęściej przestrzegają mnie rodzice, aby się nie stoczyć.

Bałbała – duchowa mama

Ks. Adam Stachowicz

– Dzieci nazywają mnie Basią, siostrą, duchową mamą, przyjaciółką, aniołem lub Bałbałą – z Barbarą Burek, misjonarką w Kazachstanie, rozmawia ks. Adam Stachowicz.

Edycja sosnowiecka

Hospicjum w budowie

Piotr Lorenc

Trwa budowa Centrum opiekuńczo-rehabilitacyjno-psychologicznego w Sosnowcu, którego częścią będzie pierwsze w Zagłębiu hospicjum stacjonarne. Prace postępują bardzo szybko, bo czas nagli. Centrum musi być gotowe w listopadzie br.

25 Lat minęło

Ks. Tomasz Zmarzły

Diecezja sosnowiecka została powołana do istnienia 25 marca 1992 r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II bullą „Totus Tuus Poloniae Populus”.

Edycja świdnicka

Rok Jadwiżański w diecezji świdnickiej

Marek Zygmunt

W niedzielę 26 marca br. przypada 750. rocznica kanonizacji św. Jadwigi Śląskiej. Stąd też abp Józef Kupny ogłosił obecny rok dla metropolii wrocławskiej Rokiem Jadwiżańskim.

Schola Vincentes w stolicy

Krzysztof Zaremba

W ramach ferii szkolnych parafia pw. św. Franciszka z Asyżu w Wałbrzychu zorganizowała wyjazd do Ołtarzewa i Warszawy dla dzieci należących do parafialnej scholi Vincentes.

Historyczne objawienie się Boga w Chrystusie

Ks. Zbigniew Chromy

Trwamy w czasie Wielkiego Postu, czasie nawrócenia do Boga, który objawił się w całej pełni w Jezusie z Nazaretu, Jednorodzonym Synu Bożym, gdy nadeszła pełnia czasów.

Edycja szczecińsko-kamieńska

Nagroda ks. dr. Bolesława Domańskiego

Mateusz Zbróg

Już po raz trzydziesty drugi została wręczona Nagroda ks. dr. Bolesława Domańskiego. Uroczysta gala odbyła się 5 marca br. w studiu koncertowym Polskiego Radia Szczecin i zgromadziła przedstawicieli Kościoła, samorządów, organizacji polonijnych z Berlina.

Otrzymaliśmy stokroć więcej, niż zawieźliśmy

Iwona Łosiewicz

W czasie ferii zimowych czternastu katechetów archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej wraz z pomysłodawcą wyjazdu ks. dr. Pawłem Płaczkiem, dyrektorem Wydziału Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej, udało się do Kenii.

Trzeźwość – bezcenna wartość

Ks. Robert Gołębiowski

Współczesny świat stale jest zagrożony przez różnego rodzaju uzależnienia, które zniewalają serce i sumienie człowieka, stając się przez to przedmiotem zawładnięcia bardzo często całego człowieczeństwa.

Edycja toruńska

Słowo pasterskie z okazji 25. rocznicy ustanowienia diecezji toruńskiej

Bp Andrzej Suski

Zbliża się 25. rocznica ustanowienia naszej diecezji przez św. Jana Pawła II, który bullą „Totus Tuus Poloniae populus” z 25 marca 1992 r. dokonał reorganizacji struktur kościelnych w Polsce.

Aby spichlerz nie stał pusty

Wiesława Wróblewska

W parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hartowcu 27 lutego miało miejsce spotkanie inauguracyjne Komitetu Honorowego rewitalizacji i rozbudowy Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego Diecezji Toruńskiej.

Sens życia i pasja

Helena Maniakowska

W przededniu zbliżającego się jubileuszu diecezji toruńskiej przypominamy czytelnikom postać Czesława Jarmusza. Ten znany toruński artysta fotografik utrwalił na fotografiach znaczącą część z 25 lat życia naszej diecezji.

Edycja warszawska

100 lat parafii na Kamionku

Magdalena Kowalewska

Patronką diecezji warszawsko-praskiej jest Matka Boża Zwycięska. Również Ona opiekuje się konkatedrą, która jest wotum za Cud nad Wisłą.

Miłość, bez względu na wszystko

Sylwia Niedzieska

Namawiano ich na inwazyjne badania, sugerowano aborcję, a synek urodził się całkowicie zdrowy.

Nowy dom nad Wisłą

Andrzej Tarwid

Niemal 900 osób korzysta ze wsparcia Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Archidiecezji Warszawskiej.

Edycja wrocławska

Chcę być blisko ludzi

Magdalena Lewandowska

19 marca 2016 r., we wspomnienie św. Józefa, sakrę biskupią z rąk abp. Józefa Kupnego przyjął o. Jacek Kiciński, klaretyn.

Małe rzeczy, Wielki Post

Adrianna Sierocińska

Wspólne uczestnictwo w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, drobne dobre uczynki, odwiedzanie osób starszych i chorych, modlitwa Słowem Bożym i oddawanie innym swojego czasu – tak Wielki Post wygląda w rodzinie Wandy i Radka Mokrzyckich.

Naprotechnologia kontra in vitro

Magdalena Lewandowska

Miesiąc temu rozegrała się we Wrocławiu batalia o in vitro. Na wniosek klubu Nowoczesnej 9 lutego radni Rady Miejskiej głosowali nad projektem finansowania in vitro z budżetu miasta.

Edycja zamojsko-lubaczowska

Niedziela Radiowa w Radzięcinie

Joanna Ferens

Nad rzeką Białą Ładą leży malowniczy Radzięcin. Tutejsza parafia pw. św. Kazimierza gościła Katolickie Radio Zamość.

Św. Tomasz – niezwykły patron katedry

Łukasz Kot

Zamojska katedra nosi dwa wezwania: Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła. Dla tej katedry i miasta święty miał być kimś w rodzaju duchowego ,,architekta” nie tylko w sferze wiary, ale w wymiarze budowania, tworzenia na chwałę Bożą.

Ucząc historii

Ks. Krystian Bordzań

Z Magdaleną i Rafałem Kołodziejczykami, autorami scenariusza i reżyserami filmu „Wszystko dla Polski. Postanie Zamojskie 1942-1944” rozmawia ks. Krystian Bordzań.

Edycja zielonogórsko-gorzowska

Przeszli drogą Niezłomnych

Kamil Krasowski

Z Nowej Soli na Górę św. Anny 10 marca wyruszyli uczestnicy Drogi Krzyżowej Niezłomnych, inicjatywy zorganizowanej na wzór Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.

Ludzie od zadań specjalnych

Edyta Hartman

Są w każdym kościele, niezbędni, choć trochę niewidzialni, wtopieni w przestrzeń. Zakrystianie i zakrystianki, bo o nich mowa, to tacy ludzie od zadań specjalnych.

Pragnienie wspólnoty

Kamil Krasowski

Z br. Grzegorzem Marszałkowskim rozmawia Kamil Krasowski.

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem