Reklama

Reklama

Niedziela 36/2004

Szczegółowy spis treści

Z pola

Jan Pocek

Ojciec Święty pożegnał ikonę Matki Bożej Kazańskiej

(KAI/Watykan)

Z Jasnogórskiej Księgi Cudów i Łask

O. Melchior Królik OSPPE

Z Watykanu

Ze świata

Zapraszamy na Pielgrzymkę „Niedzieli”

Ks. Ireneusz Skubiś

Z Polski

Z Jasnej Góry

Komunikat z posiedzenia Biskupów Diecezjalnych na Jasnej Górze

Telegram Jana Pawła II z okazji pogrzebu Czesława Miłosza

Jan Paweł II - papież

Głosić Ewangelię Nadziei

Ks. Paweł Rozpiątkowski

XVII Polonijna Pielgrzymka do Amerykańskiej Częstochowy

O. Marian Załęcki OSPPE

Wzorzec placówek edukacyjnych w Ameryce

Ks. Ryszard Koper

Polskie serca bijące dla Boga i bliźnich

Anka z Nowego Jorku

Spotkania ze świętą żoną i matką

Miły zapach Chrystusa

Oprac. ks. Piotr Gąsior

Przed VII Kongresem Teologów Polskich

Z kard. Stanisławem Nagym rozmawia Jan Kulowski

Z miłości do Polski

Krystyna Czuba

„Mój bohater Kukliński”

R.

Dar chleba

Jan Uryga

Bezrobocie czy bezrobotni?

Łukasz Kobeszko

Biblia przede wszystkim

Milena Kindziuk

65-lecie kapłaństwa o. Hieronima Warachima

O. Jan Maria Sochocki OFMCap

„Kapucyńska Odyseja”

Czcigodne Siostry Samarytanki w Niegowie!

Ks. Tymoteusz

Oddana Bogu, Ojczyźnie i ludziom

Marta Bilonowicz-Hutna

„Neutralność światopoglądowa” - nowa politgramota?

Marian Miszalski

Stefan Kardynał Wyszyński o Czesławie Miłoszu

Stwarzanie świata

Ewa Polak-Pałkiewicz

Jak dobrze mieć sąsiada...

(E)

Droga pojednania między Polakami a Ukraińcami

Czesław Ryszka

Polski sukces

Krystian Brodacki

Dziecko i wojna

Jerzy Skrodzki

Zapomniana piosenka, gdzieś pod sercem ukryta...

Aleksander Markowski

Spotkania z Matką Teresą

Z ks. kan. Stanisławem Muzalem rozmawiał ks. Paweł Maciaszek

Moje przejście na emeryturę

Teresa - szczęśliwa emerytka

Z wakacyjnej podróży

Maria Czaplicka oraz Krystyna Heberlej

Moje trzeźwe życie

Jan Wenanty, alkoholik

Pielgrzymka Trzeźwościowa na Górę Chełmską

Jerzy Walczak

Reszta jest ciszą?

Brat Tadeusz Ruciński FSC

Krzyż papieski na Lubaniu

Dorota Lasek

Krew męczenników posiewem chrześcijan

Anna Dąbrowska

Persona non grata

Krystian Brodacki

Znakowanie

Krzysztof Nagrodzki

Ludzie mówią

Katarzyna Woynarowska

Nowe rozmaitości

(pr)

Łabędź

Jacek Napieralski

Uśmiechnij się

Nadesłała: Bożena Jolanta Bąk

Lednica Seniora

Zaprasza o. Jan Góra OP

Kalendarium

Pasztet oszczędnej pani domu

Ewa Aszkiewicz

Zupa cebulowa wg pani Nicolette

Ewa

W kręgu kultury regionalnej

C. R.

„Wychowanie moralne”

Bp prof. dr hab. Antoni Długosz

Przypiąć komuś... skrzydła

Aleksandra

Czeka na naszą pomoc

program tv

59-66

Program telewizyjny

Wybrane artykuły z edycji diecezjalnych

Niedziela w Chicago

Święto Pracy w maju czy we wrześniu?

Barbara Hanna Otto

Superpielgrzymka Los Angeles - Nowy Jork

Piotr Batorowicz

Godło archidiecezji chicagowskiej

red.

U Podhalańskiej Gaździny

Piotr Batorowicz

Czas odpustu i łaski

Ks. Ireneusz Skubiś

Spojrzenia z Krymu (4)

Ks. Adam Galek

„Droga nad przepaścią w Czufut-Kale”

Adam Mickiewicz

Szwedzki przykład

Piotr Kublicki

Edycja częstochowska

Czas odpustu i łaski

Ks. Ireneusz Skubiś

Patronka Metropolii i Miasta

Mira Bodak

Narodziny Niepokalanej

Ks. Teofil Siudy

Zapraszamy do nowego „Niedzielnego” konkursu!

Dzieci z Ukrainy w częstochowskiej parafii

Anna Cichobłazińska

Medytować w tańcu

Ewa Nocoń

Bł. s. Kanuta Chrobot CSFN

Ks. Mariusz Frukacz

Parafialna tożsamość

Ks. Paweł Maciaszek

Jubileusz borowieńskiej świątyni

Maria Jeziorska

„Fons et origo mali”

„Patriotyzm” rolkowców

(MF)

Za wiarę i Ojczyznę

Stanisław Wewiórowski

Moje miasteczko

Adam Frysiak

Wspomnienie

Rymwid

Edycja podlaska

Ziemia sławi Miłosierdzie Boże

Biskup Antoni Dydycz

Zmiany personalne w Diecezji Drohiczyńskiej w 2004 roku

Oprac. ks. Zbigniew Rostkowki

Zarys historii parafii Matki Bożej Królowej Polski w Niemyjach Nowych

Ks. Zbigniew Rostkowski

Serwis

Ks. Krzysztof Żero

Św. Katarzyna ze Sieny (1347-1380) „Apostołka pokoju”

Ks. Mariusz Frukacz

Ludwik Franciszek Martini (1818-1895) - budowniczy w dobrach starowiejskich (2)

Ks. Zbigiew Rostkowski

Edycja dolnośląska

Wiara jak Maryi

Kazimierz Misiak

O „Kościele w Europie” na Wrocławskich Dniach Duszpasterskich

Ks. Piotr Nowosielski

Zioła, pustelnik i pątnicy

MP

Zgodnie z tradycją

MP

Msza o św. Jacku

K. M.

Czas nigdy nie zdoła zatrzeć czynów Twoich

Alicja Pruska-Wichtowska

Poprzez widzialne mówią o niewidzialnym

Wojciech Mścichowski

Rowerami na święto Matki Bożej Częstochowskiej

Stanisław Stembalski - prezes DTC Eugeniusz Kaźmierczak - prezes Zarządu AIAK AWr

U królowej rodzin w Wambierzycach

Z ks. Ryszardem Szkołą rozmawiał ks. Wiesław Mróz

Zapowiedzi

Oprac. jm

Edycja kielecka

Tutaj będzie kościół!

Agnieszka Dziarmaga

Czym wypełnić ten tornister?

Maria Potocka

Wspomnienie o kapłanie

Ks. Marek Podyma

Cichociemny kapelan spod Jędrzejowa

Ks. Daniel Wojciechowski

Żywa wspólnota

Katarzyna Dobrowolska

Prawdziwa Mądrość

Ks. Michał Olejarczyk

Takie były początki

Ks. Bogdan Giemza, salwatorianin

Są takie łaski Pana

Vitalis

Wakacje za jeden grosik

Z ks. kan. Henrykiem Makułą rozmawiał Władysław Burzawa

Informacja potrzebna od zaraz

Weronika Kowalska

Powrót do pracy

Paweł Skurski

Głos pedagoga

Czesław Orliński

Grzybów mamy w bród!

Maria Potocka

Bohaterom kieleckich sierpni

A. D.

Centrum Zabaw i Zabawek

A. D.

Jubileusz w Grzymałkowie

Władysław Cieślicki

Żyjemy naszą parafią i jej historią

Fryderyk Markiewicz

Z myślą o katechezie

Grzegorz Stolarczyk

Jeszcze o Kadrówce

A. D.

Triennale z martwą naturą

K. D.

Edycja lubelska

Ogród Matki Bożej

Tadeusz Boniecki

Szaleniec Niepokalanej - męczennik miłości

Piotr Klejny

Biuletyn Edukacji Medialnej

Tomasz Brzustowski

Kalendarz maryjny

Wiktoria Skórska

Ojczyzna to góry...

Franciszek Libicki

Maryjne znaczki

Piotr Klejny

Ratujmy zabytkowe nagrobki

Krzysztof Sobot

Edycja legnicka

Pokłonić się Matce Bożej

Jerzy Jankowski

Zapraszają na Dożynki Diecezjalne Powiatu Legnickiego i Gminy Prochowice

Dni św. Jacka w Legnicy

Ks. Waldemar Wesołowski

„Perspectiva” - Czwarty numer studiów teologiczno-historycznych

Ks. Bogusław Drożdż

Hymn o miłości

Halina Gajek

W Ewangeliach Pan Jezus często mówi o potrzebie miłości. O tym, że jesteśmy kochani i powinniśmy kochać. W Hymnie o miłości (1 Kor, 13) słowo miłość jest powtarzane bez przerwy.

„On o mnie powiedział...”

Dziewica z Guadalupe

O. Gabriel Garcia

9 grudnia 1531r., w sobotni poranek, Dziewica ukazała się Juanowi Diego, tubylcowi z Cuauhtitlan, świeżemu konwertycie, ochrzczonemu krótko przed tym zdarzeniem.

Trudna lekcja

Krzysztof Szewczyk

Jezus na Woodstocku

Odnowić świat przez Maryję

Krzysztof Szewczyk

Zaproszenie na Rejonowy Dzień Skupienia dla księży, katechetów świeckich i sióstr zakonnych

W skrócie za Radiem Plus

Monika Poręba

Zioła, pustelnik i pątnicy

MP

Pamiątka objawienia

MP

Na pątniczym szlaku

Waldemar Hass

Edycja łomżyńska

Orędzie Miłosierdzia Bożego

Ks. Zdzisław Grzegorczyk

Na świętego Rocha

A. Ch.

Ewangelizacja bez granic

Z ks. Januszem Prusinowskim rozmawiała Agnieszka Chrostowska.

Wstydu i serca to wy nie macie

Ks. Paweł Bejger

I Festiwal Ludowy Kurpi i Podlasia

Mirosław Dylewski

„Chcę iść na śmierć zamiast tego...”

JMW

Czas na dożynki!

Ks. prał. Jan Sołowianiuk - wikariusz biskupi

Modlitwa nauką miłości Pana Boga

Ks. Jan Okuła

Krew przelana na obcej ziemi

Ks. Paweł Bejger

Zdecyduj się!

Opr. Piotr Kołodziejczyk

Nowy rok szkolny - nowa wyprawka

Anna Marta Dacko

Piękną mamy Ojczyznę

Paulina i Gosia

Etyczne myślenie?

Ks. Paweł Bejger

Zaproszenie do Sanktuarium Maryjnego w Dąbrówce k. Ostrołęki

Edycja łódzka

Dziękczynne modlitwy u stóp sanktuarium

Elżbieta Adamczyk

Święto Wojska Polskiego w Łodzi

Henryk Tomczyk

Odpust w Stróży

Daniela Bednarek

XVI Muzyczne Lato w Sokolnikach

Monika Osmolińska

Zaufał Bogu bez reszty - wspomnienie o śp. ks. prał. Józefie Ambrozim

Teresa Siekierska

Piękno uratowane

Z ks. kan. Marianem Fałkiem rozmawiał ks. Waldemar Kulbat

Szlakiem starej sakralnej architektury drewnianej

Elżbieta Biernaciak

„Misje są po to, by przekazywać Chrystusa tym, którzy go nie znają”

Z ks. Wacławem Nosalem rozmawiała Aleksandra Łuczak

Inauguracja Sezonu Muzycznego

Henryk Tomczyk

W Kościele i w mieście

Oprac. (ead)

Lekcja patriotyzmu

Paweł M. Nawrocki

O dzisiejszej szkole słów kilka

O. dr Innocenty Marek Rusecki OFM - Dyrektor Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ojców Bernardynów

Polacy ze Wschodu łakną polskości

Anna Skopińska

Ośrodek Pomocy Dydaktycznej

Marianna Strugińska-Felczyńska, Krystyna Mamińska

Edycja łowicka

15 sierpnia w Łowiczu

Kalina Wielicka

Lato w Ogrodzie Wartości

Maria Sałuda

U Pani Domaniewickiej

Katarzyna Białkowska

Mościcki w Spale

Izabela Sałek

Zapraszamy

Zarząd Koła Wychowanków

Wiadomości z diecezji

A to Polska właśnie…

Ks. Krzysztof Sudoł

Zaproszenie na odpust w Domaniewicach

Izabela Sałek

Edycja płocka

Czyje przywileje?

Marian Chmurzyński

Z kalendarza liturgicznego

Ks. Andrzej Rojewski

Diecezjalne dziękczynienie za zbiory

Anna Górniak

Rodzina polska wobec wyzwań współczesności

Ks. Romuald Jaworski, ks. Mirosław Milewski

Narodzenie Matki Bożej

Andrzej Ogniewski

I Sympozjum Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Metanoia”

Zaangażowanie na wielu płaszczyznach

Ks. Adam Łach

Edycja przemyska

A w Chłopicach zgodnie z tradycją

Alicja Wielgos

Wrzesień 1939

Ryszard Tłuczek

„Perełki” z nauczania św. Józefa Sebastiana Pelczara (41)

Wybór i oprac. bp Adam Szal

Czy to nadużycie?

Redakcja

Dlaczego dzieci kłamią?

Alicja Wielgos

O pustyni pośród miasta

Paweł Urbanek

„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą”

Wioletta Krakowska

* * *

KS. Krzysztof Rzepka

Z dziejów chrześcijaństwa w Bieszczadach

Grażyna Holly

Elegia łemkowska

Jerzy harasymowicz

Chrystus - kamień węgielny

Ks. Kazimierz Kawa

Przemyśl „opasany” różańcem

O. Kalikst Biskup

Przyjacielski jubileusz

Witold Wołczyk - Biuro Prezydenta Miasta Przemyśla

Komunikat

Rafał Sura - kierownik Biura Prezydenta Miasta Przemyśla

Złoty Medal „Serce za serce”

Jolanta Szarowska - Biuro Prezydenta Miasta Przemyśla

Serwis przemyski

Oprac. ks. Tadeusz Biały

Z „Niedzielą Przemyską” na szlakach

O. Witold Pobiedziński OFMConv

Edycja rzeszowska

Kościół Świętego Krzyża

Ks. Andrzej Motyka

Nasza Patronka - Pani Rzeszowa

Brat Mateusz Miklos, OFM

Dni Maryjne i Uroczystość Odpustowa w Sanktuarium Matki Bożej Patronki Miasta Rzeszowa

Zaprasza Wspólnota Bernardynów w Rzeszowie

Boża energia

Urszula Rak

Stopami pielgrzyma

Izabela Fac

1200 potomków Wojciecha z Krygu cz. 2

Aneta Niekrygowska

Z życia diecezji rzeszowskiej

Oprac. ks. Bogusław Przeklasa

Ku Czci Pana Jezusa Kobylańskiego z Racji Podwyższenia Krzyża Świętego

Zapraszają Misjonarze Saletyni

Znak hołdu i pamięci

Alina Wilk

Słup soli

Ks. Aleksander Herba

Głos wątpiącego

Józef Białecki

Edycja sosnowiecka

Filantrop i patriota

Piotr Lorenc

Sierpniowe zmiany

Adam Tarnowski

Pielgrzymowaniem życie jest człowieka

Piotr Lorenc

Telewizja

(pr)

SYLWETKA - Prof. Józef Mazur

Adam Tarnowski

Nowy rok katechetyczny

Adam Tarnowski

Słyszałem, że...

(pr)

Figura św. Kazimierza Królewicza

Piotr Grzybowski

Liczby tygodnia

(tm)

Myśląc Ojczyzna...

Piotr Lorenc

Darmowa apteka dla najuboższych

Ks. Paweł Rozpiątkowski

Seminarium wciąż czeka

Piotr Lorenc

Ostatnia prosta

Adam Merczyński

ONA

Tomasz Musiał

Edycja szczecińsko-kamieńska

Stary nie znaczy nieaktualny... (I)

Ks. Piotr Briks

„Daj siebie innym” - motto nowego patrona Gimnazjum w Góralicach

Patrycja Skrobańska

Powszechne, a nielegalne

Klaudia Skrobańska

XX rekolekcje w drodze na Jasną Górę

Kartka z Kolonii

Wanda Łuksza

Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Maszewie

Zygmunt Piotr Cywiński

W kilku zdaniach

Max

Czytaj, mamo, ten utworek, gdy zmówimy już paciorek

Romcio Tomcio

Patriotyzm z wyboru

Przemysław Fenrych

Edycja toruńska

Sanktuarium Matki Bożej Łąkowskiej w Nowym Mieście Lubawskim

Ks. Dariusz Żurański

Boży dar życia

M. Gaudiosa Dobrska

Grudziądzka Fara - Sanktuarium Maryjnym

Kłamstwo

Ks. Maciej Bała

Z życia diecezji

Oprac. Barbara Czerny

Edycja warszawska (st.)

Spowiedź czy psychoterapia

Z o. Dariuszem Kowalczykiem SJ rozmawiał Piotr Chmieliński

Diecezja warszawsko-praska ma nowego pasterza

xhz

Nie chcę być świętą krową

Ks. Henryk Zieliński

Straż nie od parady

Irena Świerdzewska

Zbuduj kapliczkę

Piotr Chmieliński (KAI)

Turniej Piłkarski w Mińsku

Marlena Ostrowska

Loretto zaprasza

S. Marianna Ewa Rejch - przełożona domu w Loretto

Parafia międzyszpitalna

Irena Świerdzewska

Dekanat Wilanowski

Wojciech Świątkiewicz

„Wrócę kiedyś z radością niosąc ze sobą swe snopy” (Ps 126, 6)

Bp Kazimierz Romaniuk

Wspomnienia o ks. Sopoćce

Piotr Chmieliński

Powrót Spider-Mana

Sławomir Wilański

Szukam swojego miejsca

Anna Biniek

Edycja włocławska

W hołdzie żołnierzom 1920 roku

Barbara Sawic

Peregrynacja obrazu bł. Bogumiła

Michał Chojnacki

Znaki wiary

Wojciech Krzysztof Jankowski

„Kobieta czeka na mężczyznę, więc...”

Mirosław Glazik

Czy kościół i księża płacą podatki? (3)

Ks. Janusz Gręźlikowski

Witaj, piękna jesieni

Ignacy Chrapowicki

Bogu najwyższą oddać cześć

S. Benigna Kopeć ZSNM

Zawierzyć Bożemu Miłosierdziu

Teresa Toms

W podarunku - lato

Z Anną Humięcką rozmawia Olga Nadskakuła

„Jako i my odpuszczamy”

Piotr Grzelak

Wspomnienie Zdzisława Szmidta

Krystyna Kotula

Trzeci odpust licheński

Aleksandra Polewska

Edycja zamojsko-lubaczowska

Komunikat biskupa zamojsko-lubaczowskiego Jana Śrutwy

+ Jan Śrutwa

Dożynki

Ks. Włodzimierz Kwietniewski

Ku czci Wniebowziętej

Ks. Witold Mikulski

Nawiedzenie - na straży ogniska domowego

Ks. Władysław Bącal

Uroczystości odpustowe w Nowym Siole

Alumn Lesław Antosz

Narodzenie Najświętszej Maryi Panny

Ks. Jacek Żórawski

Kościół obchodzi narodziny tylko trzech osób: Pana Jezusa, Matki Bożej i św. Jana Chrzciciela. Przyszli oni na świat czyści, niesplamieni żadnym grzechem i dlatego Kościół raduje się z takich narodzin i czci je w swojej liturgii.

33 lata temu - Nawiedzenie Symboli Maryjnych w Zamościu

Ks. Marek Dobosz

Serwis kościelny

Edyta Sadło

Wakacje z Bogiem

Ks. Andrzej Puzon

Edycja zielonogórsko-gorzowska

Z duszą i ciałem

Ks. Andrzej Draguła

„Królową jesteś i monarchinią” od 15 lat

Ks. Dariusz Gronowski

Nikt inny

Ks. A. D.

Pielęgnowanie tradycji muzycznych

Barbara Dziadura

Pod opieką Maryi

Wioletta Malinowska

Narodzenie Najświętszej Maryi Panny

Barbara Dziadura

Kościoły, które od 5 do 12 września obchodzą swoje święto patronalne

Muzyczny potencjał

Anna Bensz-Idziak

Matko Cierpliwie Słuchająca - wysłuchaj nas!

Bp Józef Zawitkowski

O diable bez przesady

Ks. Andrzej Draguła

Rozpoznać w żebraku kogoś

Ks. Jerzy Hajduga CRL

Ukazywać Jezusa

Z ks. Robertem Patro rozmawiała Barbara Dziadura

Odpust u Maksymiliana

Jerzy Krzyżanowski

Pielgrzymka do Matki Bożej Ostrobramskiej w Wilnie

Aspekty diecezji

Łaska rekolekcji

Agnieszka Pioch-Sławomirska

Nasze zaślubiny z morzem

Marcin

Wakacje z Panem Bogiem

Wioletta Malinowska

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem