Reklama

Reklama

Niedziela 10/2007

Szczegółowy spis treści

sursum corda

3

Ostrożnie z tą oceną

Ks. Ireneusz Skubiś

nowy metropolita warszawski

4

Abp Kazimierz Nycz - nowy metropolita warszawski

Proszę o modlitwę, bym nie zawiódł Chrystusa i Kościoła

„Z ludu i dla ludu”

5

Otwarty, mądry, niosący nadzieję

Marcin Przeciszewski

z Watykanu

6

Z Watykanu

ze świata

7

Ze świata

z Jasnej Góry

8

Z Jasnej Góry

O. Robert M. Łukaszuk OSPPE - Rzecznik Prasowy Jasnej Góry

z Polski

9

Z Polski

na 15-lecie diecezji sosnowieckiej

10-11

Być biskupem w Zagłębiu

Z biskupem sosnowieckim Adamem Śmigielskim SDB - rozmawia ks. inf. Ireneusz Skubiś

grzechy główne

12

Chciwość

Konrad Kluczniak

Często słyszymy i wypowiadamy słowa: „muszę to mieć”, „muszę to kupić”. Za nimi zazwyczaj ukrywa się grzeszne pragnienie, którym jest chciwość.

13

Grzechy główne: Zazdrość

Piotr Sosnecki

W Pierwszym Liście do Koryntian św. Paweł w „Hymnie o miłości” pisze: „…Miłość nie zazdrości…” (1 Kor 13, 4). Zazdrość jest zatem ciężkim grzechem, bo jest brakiem miłości.

porządkowanie wnętrza

14-15

Spowiedź czy psychoterapia

Milena Kindziuk

raport: służba zdrowia

16-17

W poszukiwaniu Judymów

Alicja Dołowska

pianista

19

O muzyce, radości i modlitwie

Z Rafałem Blechaczem - zwycięzcą XV Konkursu Chopinowskiego - rozmawia Anna Wyszyńska

wiara i życie

20

Zadbać o miłość

Ks. Krzysztof Pawlina

Czas pokuty i nawrócenia

O. Jan Maria Sochocki OFMCap

wielkopostne drogi

21

„Nie zamykajmy serc, zbawienia nadszedł czas...”

Ks. Aleksander Radecki

nabożeństwo pasyjne

22

300 lat „Gorzkich Żali”

Alicja Żuczkowska

w obronie życia

23

Módlmy się ufnie, wytrwale o wzmocnienie konstytucyjnej ochrony życia człowieka

Oświadczenie

List Marianny Popiełuszko - matki Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki

Apel do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wszystkich polskich parlamentarzystów

nie tylko dla mlodych

24

Czeka na naszą pomoc

Kłótnie w branży Pana Boga

Ks. Andrzej Przybylski

Wiara w siebie?

Brat Tadeusz Ruciński FSC

rodzina

25

Rodzina wiosną dla Europy i świata

Ewa H. Kowalewska

Co wiemy o antykoncepcji?

Ks. Marek Dziewiecki

pod prąd

26

Nie dajmy ograbić Polski!

Jerzy Robert Nowak

na bieżąco

27

Wieszać czy nie wieszać?

Jerzy Klechta

Oświadczenie w sprawie żydowskich rekompensat

prosto i jasno

28

Geniusz i proroctwo

Czesław Ryszka

Nowe rozmaitości

felietony

29

Big Businesssssss...

Krystian Brodacki

Ekologia jako pretekst

Marian Miszalski

propozycje

30-31

Jak powstawała książka?

Rozmowa z Pawłem Zuchniewiczem - autorem książki „Wujek Karol. Kapłańskie lata Papieża”

„Wujek Karol. Kapłańskie lata Papieża”

Paweł Zuchniewicz

Totus Tuus

pro i contra

32

Przegląd prasy

Jerzy Robert Nowak

z prasy zagranicznej

33

Antykatolickie lobby

40 lat, a gdzie rozwój?

Głód wśród Palestyńczyków

Nie dla aborcjonisty

Igrzyska

świat wokół nas

34

Niebo w marcu

Jacek Napieralski

Elektroniczne gadżety

(Fossa)

Zabójczy kosmos

Jakub

karty historii

35

Zapomniana piosenka, gdzieś pod sercem ukryta...

Aleksander Markowski

Oświadczenie senatora Ryszarda Bendera

Zaproszenie

listy do niedzieli

36

Wszystkie nasze dzienne sprawy

Ocalić od zapomnienia

Chcą korespondować

sport

37

Szybki jak Kubica

Z Loży Komentatorskiej:

Jacek

z niedzielą na co dzień

38

Kariera pomidora

Jan Uryga

z niedzielą na co dzie

Jak mierzyć ciśnienie?

Rozmawiała Anna Wyszyńska

Jaglane gołąbki

Ks. Tadeusz Sochan

Kalendarium 11-17 III 2007

Uśmiechnij się

co, gdzie, kiedy

40

Wiara Górę unosi do Nieba

Wiesław Adamik

Muzyczne DarY

Oscarowa „Infiltracja”

Mirosław Winiarczyk

relacje, propozycje

48

Szlakiem Indian, Domeyki i Jana Pawła II

Margita Kotas

program tv

59-66

Program telewizyjny

Wybrane artykuły z edycji diecezjalnych

Edycja bielsko-żywiecka

Dojrzałość poprzez kaplicę

Ks. Piotr Bączek

Narty na trzeźwo

Mariusz Rzymek

Kaznodzieja internetowy

Ks. Robert Bieleń SDB

Niedziela w Chicago

Wielki Post i… radość

Rozmawiał: Piotr Batorowicz

Tu hablas espańol?

Z ks. Piotrem Galkiem, proboszczem parafii św. Domitilli w Chicago, rozmawia ks. Adam Galek

Cierpienie - znak Jezusa (2)

Ks. Adam Galek

Edycja częstochowska

Nasze rozmowy z Bogiem

Ks. Ireneusz Skubiś

List pasterski arcybiskupa metropolity częstochowskiego na Wielki Post 2007 r.

„Region Częstochowski” - droga do odzyskania województwa

Wojciech Mścichowski

Nowy album o naszym regionie

Ze Zbigniewem Biernackim - autorem książki „Ziemia Częstochowska na dawnej pocztówce”, właścicielem Antykwarni-Księgarni „Niezależna” - rozmawia Sławomir Błaut

Edycja podlaska

Powstać jak Feniks z popiołów

Ks. Dariusz Frydrych

Będziemy Ciebie wiernie strzec…

Ks. Artur Płachno

Ferie w parafii Prostyń

Ewa Jakubik

Edycja kielecka

Krzyż pachnący jak figowiec

Ks. Paweł Borto

Wszystko przed nami

Władysław Burzawa

Dumni ze swojej świątyni

Władysław Burzawa

Edycja małopolska

Potrzeba przebaczenia i pojednania

Kard. Stanisław Dziwisz

Miejsce, w którym podejmuje się ważne decyzje

Z ks. Jerzym Serwinem - moderatorem diecezjalnym Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie - rozmawia Elżbieta Mazur

Zapraszamy na katolicki.net

Paweł Piwowarczyk

Edycja lubelska

Najważniejszy musi być człowiek

Agnieszka Strzępka

Z potrzeby serca

Ks. Stanisław Sieczka

Komunikat Zarządu Generalnego Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej

Edycja legnicka

Wokół encykliki „Apostołowie Słowian”

Ks. Piotr Nowosielski

„Prowadzi nas szlakami prawdy”

Monika Łukaszów, Monika Poręba-Zadrożna

U Matki Bożej w La Salette

P. Emanuel Brulisauer Bet. Gott. Volk, tł. B. Gniotowa

Edycja łódzka

Komunikat Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego przed modlitewnym spotkaniem łódzkiego świata pracy

Dla dobra dzieci i młodzieży

Henryk Tomczyk

Sacrum i wartość

Z Janem Dominikowskim, historykiem sztuki, rozmawia Janusz Janyst

Edycja płocka

Rekolekcje, czyli „duchowy kamień na głowę”

O oczekiwaniach uczestników rekolekcji parafialnych - z Elżbietą Szałankiewicz, na co dzień zajmującą się domem, i Agnieszką Ujazdą, studentką V roku psychopedagogiki kreatywności - rozmawia ks. Radosław Dąbrowski

Nowe stypendia dla młodzieży diecezji płockiej

Ks. Rafał Bednarczyk

Rozsławiają dobre imię gminy i parafii

Dorota Żochowska

Edycja przemyska

Pochylajmy nasze sumienia przed Bogiem

Arcybiskup Józef Michalik, metropolita przemyski

W hołdzie zesłańcom Sybiru

Aneta Kamieniecka

Dotknąć ziemi Jezusa (1)

Ks. Zbigniew Suchy

Edycja rzeszowska

Gorliwy kapłan i zakonnik

Diakon Marcin Nabożny

Droga Krzyżowa ulicami Rzeszowa

Urszula Rak

Regionalne ślady historii

Z prezesem Urszulą Szymańską-Kujawa oraz wiceprezesem i redaktorem naczelnym Kwartalnika „Ślad” Januszem Kujawą rozmawia Izabela Fac

Edycja sandomierska

W papieskiej szkole jak w domu

Jakub Kowalski

Jak biskup zbója nawracał

Rafał Staszewski

Wierzyć, aby żyć!

Z ks. Władysławem Włodarczykiem rozmawia ks. Krzysztof Sudoł

Edycja sosnowiecka

Konferencja dziekanów

Piotr Lorenc

By kościółek przyciągał jak magnes

Z ks. Witoldem Pękalskim, proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sosnowcu, rozmawia Agnieszka Raczyńska-Lorek

„Tlen” pomaga żyć

Z Łukaszem Zychem - koordynatorem Centrum Młodzieżowego „Tlen” w Wojkowicach, studentem I roku politologii na UŚ - rozmawia Piotr Lorenc

Edycja świdnicka

1% dla Caritas

Beata Moskal-Słaniewska

Wielkopostne ostrzeżenia

Bp Ignacy Dec

Wykonujemy ogrom pracy

Z ks. Janem Gargasewiczem, dyrektorem NZOZ Stacja Opieki Caritas Diecezji Świdnickiej, rozmawia Beata Moskal-Słaniewska

Edycja szczecińsko-kamieńska

Modlitwa i pokuta duchowieństwa szczecińsko-kamieńskiego

Ks. Robert Gołębiowski

Wspólnota i Duszpasterstwo Ludzi Morza „Stella Maris” (2)

A. K. Janicki

Na narty z Jezusem

Eliza Nowakowska

Edycja toruńska

Ten człowiek się nie bał…

Tomasz Strużanowski

Harcerska służba druha Wicka

Wojciech Wielgoszewski

Nadzieja

Joanna Kruczyńska

Edycja warszawska

Jak przeżyć zgorszenie

Z ks. Stefanem Moszoro-Dąbrowskim rozmawia Milena Kindziuk

Ważne jest usunięcie zgorszenia

Z ks. prał. Grzegorzem Kalwarczykiem, kanclerzem Kurii Metropolitarnej Warszawskiej, rozmawia Remigiusz Malinowski

Z krzyżem oswajamy się codziennie

Z prof. Gustawem Zemłą, o krzyżu i sztuce, rozmawia Artur Stelmasiak

Nieczystość

Antynieczystość

Ks. Zbigniew Kapłański

Edycja wrocławska

Biskupi - pokrzywdzeni

Magdalena Lewandowska

Zatrzymać młodych we Wrocławiu

Magdalena Lewandowska

Mogę śmiało mówić o przeszłości

O statusie pokrzywdzonego i życiu duchownych w komunistycznym reżimie z abp. Marianem Gołębiewskim - metropolitą wrocławskim rozmawia Magdalena Lewandowska

Edycja zamojsko-lubaczowska

Pamięć Sybiraków

Ks. Zygmunt Jagiełło

V Regionalny Przegląd Grup Obrzędowych

Adam Łazar

Powiedz, dla kogo żyjesz, a powiem ci kim jesteś

Dorota Szatraj

Edycja zielonogórsko-gorzowska

Artyści dla dzieci

Katarzyna Jaskólska

Z potrzeby serca

Z ks. Stanisławem Rafałką rozmawia Anna Bensz-Idziak

Szkolne Ognisko Misyjne

Ognisko Misyjne PDMD przy Szkole Podstawowej w Kunowicach

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem