Reklama

Reklama

Niedziela 18/2017

Szczegółowy spis treści

edytorial

3

Stąd widać Europę

Lidia Dudkiewicz, Redaktor Naczelna „Niedzieli”

Rozpoczął się Rok Prymasowski. Z tej okazji papież Franciszek napisał list do prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka, w którym przypomina, że „nie bez powodu honor i zadanie pierwszeństwa w miłości we wspólnocie Kościoła w Polsce przypadł gnieźnieńskiej stolicy.

Zgrzyty i nadzieje na drodze do wolności

Ks. Ireneusz Skubiś, Honorowy Redaktor Naczelny „Niedzieli”

Adam Mickiewicz w „Koncercie Jankiela” w „Panu Tadeuszu” ukazuje najważniejsze elementy dziejów naszej Ojczyzny. Wśród skocznych dźwięków słyszymy tam również ostry zgrzyt zdradzieckiej struny, którą rozszyfrowuje Klucznik: „Znam! znam głos ten! to jest Targowica”.

z Watykanu

4

Z Watykanu

Chrześcijaństwo opiera się na wyjściu Boga ku człowiekowi, na poszukiwaniu Boga wobec nas – powiedział Ojciec Święty 19 kwietnia br. podczas audiencji generalnej. W wygłoszonej katechezie Franciszek nawiązał do 15. rozdziału Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian.

konferencja na 90. urodziny

5

Państwo według Benedykta XVI

Sylwia Niedzieska

W siedzibie Konferencji Episkopatu Polski zorganizowano konferencję naukową poświęconą myśli społecznej papieża seniora Benedykta XVI. W ten sposób uczczono jego 90. urodziny

600-lecie prymasostwa w Polsce

6

Nie przezwyciężymy kryzysu, jeśli nie uklękniemy

Elżbieta Krawczyk

Uroczystości związane z 600-leciem prymasostwa w Polsce zainaugurowano w Gnieźnie 23 kwietnia br. Centralnym wydarzeniem była uroczysta Msza św. sprawowana pod przewodnictwem prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka

dookoła Polski

7

Dookoła Polski

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 23 kwietnia br., podczas głównej Mszy św. w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski powiedział, że świat potrzebuje Chrystusowego zmiłowania, że nie może żyć bez Chrystusowego miłosierdzia

dookoła świata

8-9

Dookoła świata

Napięcie na Półwyspie Koreańskim rośnie, a wydarzenie goni wydarzenie. Z jednej strony Kim Dzong Un, dyktator komunistycznej Korei Północnej, eskaluje napięcie, testując kolejne rakiety balistyczne, z drugiej – USA nie zamierzają tolerować postępów w jego uzbrajaniu się. Władze USA nie bez powodów obawiają się, że za kilka lat wojska Korei Północnej będą mogły odpalić rakiety zdolne przenosić głowice jądrowe, których zasięg obejmie zachodnie wybrzeże USA.

papieska pielgrzymka do Egiptu

10-11

Franciszek w Kościele Męczenników

Ks. Łukasz Jaksik

Najbliższa pielgrzymka papieża Franciszka będzie wyjątkowa. Wprawdzie w podobny sposób mówi się o każdej podróży Namiestnika Chrystusowego, ale tym razem odbędzie się ona niejako z towarzyszeniem echa niedawnych eksplozji. Najwyraźniej więc kontekstem pielgrzymki do Egiptu będzie terroryzm

12

Ks. Tadeusz Wojda SAC – nowy metropolita białostocki

W. R.

z Rzymu do Białegostoku

12-13

Wymodliła powołanie dla połowy swoich dzieci

Z arcybiskupem nominatem Tadeuszem Wojdą SAC rozmawia Włodzimierz Rędzioch

Jak to się stało, że troje z sześciorga dzieci w Waszej rodzinie odkryło w sobie powołanie służenia Bogu, Ksiądz oraz brat – jako kapłani w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego, a siostra – w Zgromadzeniu Sióstr Elżbietanek Cieszyńskich?

temat numeru: Królowa Polski

14-17

Daj się zobaczyć Maryi

Z o. Marianem Waligórą rozmawiała Lidia Dudkiewicz

Z przeorem Jasnej Góry o. Marianem Waligórą – w roku jubileuszu 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej – rozmawia Lidia Dudkiewicz

18

Królowa Polskich Serc

Ks. Łukasz Jaksik

Kalendarz liturgiczny pokazuje ścisły związek między historią Polski i rytmem wyznawanej nad Wisłą wiary. 3 maja jest okazją do oddania czci Królowej Korony Polskiej, ale też jest dla nas dniem upamiętniającym pierwszą naszą Konstytucję, z 1791 r.

Podróż do Domu Królowej

Karolina Dróżdż

226. rocznica Konstytucji 3 maja

19

Wolność złota czy rozumna

Sławomir Błaut

Ustawa Rządowa uchwalona przez Sejm Czteroletni w 1791 r. miała uratować naszą ojczyznę.
Tak przed 226 laty czuło wielu Polaków. Jednak nie wszyscy. Kłopot w tym, że dla części naszych rodaków, tych możnych i wpływowych, nie był to wielki akt woli i rozumu, lecz perfidny zamach na największe narodowe dobro – szlachecką złotą wolność

Jasnogórskie Wieczory Maryjne

20-21

Jestem kochana

3 maja • Dzień Modlitw za Emigrację • u Polaków na Wyspach Brytyjskich

22-23

Polska poza Polską

Ks. Marek Łuczak

Wielka Sobota w wielu brytyjskich miastach dla rdzennych mieszkańców oznacza nie lada zdumienie. Na ulicach pojawiają się rzesze Polaków idących do kościoła, by pobłogosławić pokarmy. Nasza rodzima tradycja jest tam nie tylko zauważana, ale też szczerze podziwiana

IX Ogólnopolski Tydzień Biblijny

24

Weź i czytaj!

Ks. Jacek Molka

W niedzielę 30 kwietnia 2017 r. odbywa się po raz pierwszy Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. To ogólnopolska inicjatywa Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II, a także Fundacji im. Rodziny Ulmów „Soar” i Fundacji Dabar

30 kwietnia 2017 r. • Pierwszy Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego

26-27

Kod kulturowy chrześcijańskiej Polski i Europy

Rozmawia Lidia Dudkiewicz

Z ks. prof. Henrykiem Witczykiem – przewodniczącym Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II, które jest głównym organizatorem Pierwszego Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego, członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej – rozmawia Lidia Dudkiewicz

zaproszenie • Polanica-Zdrój - Sokołówka • 6 maja 2017 r.

28-29

Prośba kochającej matki

O. Zdzisław Świniarski SSCC

„Tak macie się modlić! Serca Jezusa i Maryi słuchają z uwagą waszych próśb” – tymi słowami, wypowiedzianymi na wiosnę 1916 r., rozpoczęły się objawienia fatimskie, a Anioł Pokoju, który je wypowiedział do trójki małych niepiśmiennych dzieci: Hiacynty, Franciszka i Łucji, miał je przygotować na spotkanie z Maryją

30

Tajemnica przylgnięcia

Marcin Witan, Polskie Radio

Dwie twarze obok siebie. Tak blisko, że nie do rozdzielenia. Przyglądam się im przeciętnie raz do roku, od trzynastu lat. Twarze Matki i Jej Dziecka. Dorosłego Dziecka, które właśnie zostało zdjęte z krzyża, wprost w Jej ramiona. Jak opisać ten niepozorny fresk na jednej z kolumn wewnątrz bazyliki św. Małgorzaty w Nowym Sączu? Stworzył go nieznany mistrz w XIV wieku.

Hasło: „Maryja ratunkiem dla świata”

wiara i życie

31

Ujmujące dźwięki Dekalogu

Piotr Iwicki, Polskie Radio

Uwielbiam tę piękną prawdę, że tyle ciebie na ziemi, ile możesz dać z siebie innym. Sens tych słów jest tak oczywisty, że gdy tylko zostałem włączony do realizacji projektu „Dekalog” – projektu, bo to coś znacznie więcej niż płyta kompaktowa – wiedziałem, że cała idea, podobnie jak strona finansowo-charytatywna tego wydawnictwa, to efekt pracy ludzi natchnionych, przepełnionych wolą niesienia dobra.

Zwierzenia kapelana

Ks. Mariusz Rosik

Ojciec Piotr co rano przemierza długie szpitalne korytarze, by udzielić Komunii św. wszystkim, którzy pragną przyjąć Jezusa w Najświętszym Sakramencie. W praktyce wygląda to tak, że na niewielkim stoliku rozkłada bursę, odmawia z chorymi Modlitwę Pańską, a następnie podchodzi z konsekrowaną Hostią do poszczególnych chorych.

Warsztaty

liturgia tygodnia

32

Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 24, 13-35)

33

Aby żyć dla Boga!

Ks. Henryk Witczyk

Rozważanie Pism to pierwsza czynność, którą zmartwychwstały Jezus spełnia względem swoich uczniów! „...zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego” (Łk 24, 27)

poradnik duszpasterski

34

Przed pierwszą spowiedzią dziecka

Odpowiada ks. Zdzisław Wójcik

W parafiach trwają przygotowania dzieci do Pierwszej Komunii św., która jest poprzedzona spowiedzią. Czy spowiedź w tym wieku nie jest przedwczesna i może powodować jedynie niepotrzebną traumę?

felieton

35

Komu przeszkadza „500+”

Michał Karnowski

Znajomy ksiądz z Holandii opowiadał mi niedawno, że właśnie przygotowuje do sakramentu małżeństwa 100 młodych polskich par. Inne relacje – ze Szwecji, z Belgii, Niemczech – brzmią podobnie. Wychowani w Polsce, wykształceni, u progu najlepszych, najbardziej żywotnych lat, mogący służyć ojczyźnie, będą teraz pracowali dla innych narodów.

Niby dyktatura, ale jednak cieniasy

Marian Salwik

rozmawiamy o Polsce

36-37

Zatrzymać wodę

O coraz bardziej naglącej potrzebie strategicznego myślenia i racjonalnego gospodarowania skąpymi zasobami wodnymi kraju z min. Mariuszem Gajdą rozmawia Wiesława Lewandowska

XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater"

38

Podróż do krainy Muzyki Sakralnej

Paweł Ruksza

XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater"

z życia wzięte

39

Duśka jedzie do Wenecji

Witold Gadowski, dziennikarz

fakty • opinie

40

Demokracja liberalna, demokracja socjalistyczna

Jan Maria Jackowski, publicysta i pisarz, eseista, senator RP, www.jmjackowski.pl

Demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. W ostatnich miesiącach w debacie publicznej przez wszystkie przypadki było odmieniane słowo klucz – demokracja liberalna

Rozmaitości

pr

z prasy zagranicznej

41

Najstarszy chór świata

pr

Proaborcyjna dyktatura

pr

Zwolniony za prawdę

pr

Kapłan trafiony „bombą atomową” fałszywych oskarżeń

pr

Przenikanie polityki do religii

pr

Wynik tego sondażu jest niepokojący. Jeden z 2 głównych amerykańskich dzienników – „The Washington Post” postanowił zbadać, jak wybór Donalda Trumpa na prezydenta USA wpłynął na identyfikację amerykańskich chrześcijan.

ludzie • prof. Ryszard Tadeusiewicz

42-43

Pionier polskiej biocybernetyki, człowiek wiary

Dominik Sankowski

Ryszard Tadeusiewicz – profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierownik Katedry Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, trzykrotnie (w latach 1998 – 2005) pełnił funkcję rektora AGH. Jest doktorem honoris causa trzynastu uczelni krajowych i zagranicznych. W 2002 r. uzyskał zaszczytny tytuł Mistrza Mowy Polskiej

felietony

44

Pragnienie prawdy

Alina Czerniakowska

Marketing ducha

Zdzisław Skotnicki

Jestem dla wszystkich, obojętnie co sprzedaję, byle mieć z tego zysk. Jestem profesjonalistą. Jestem mesjaszem marketingu. Daję ludziom to, czego chcą” – tak chwaliła się Panu Niedzieli jedna z poznanych niedawno osób.

felietony

45

Unijne inicjatywy

Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, www.piotrowski.org.pl

Kilkadziesiąt inicjatyw zarejestrowanych w Brukseli poległo w przedbiegach

rodzina • poradnik

46

Kobiecy niezbędnik

Joanna Operacz

Zwykle mamy w torebkach zbyt wiele rzeczy. Są jednak takie przedmioty, które zawsze warto mieć pod ręką. Sprawdź, czy czegoś nie pominęłaś.

blisko życia

47

Wnuki

Stefan Truszczyński

Mówią, że wnuki kocha się jeszcze bardziej niż dzieci. Gradacje miłości są jednak nieczytelne. Miłość albo jest, albo jej nie ma.

Dziękowałem Bogu za każdy kawałek chleba ze śmietnika

KAI

– Dziękowałem Bogu za każdy kawałek chleba, który znalazłem na śmietniku – mówi pan Paweł, który od kilku miesięcy przebywa w noclegowni dla bezdomnych w Radomiu. W tym roku w Wielki Piątek przypadał Dzień Osób Bezdomnych.

pomagamy

49

Jak działa Bóg w dzisiejszym świecie?

Magdalena Bartoszewicz

Jezus uczył nas, jak być miłosiernym Samarytaninem, jak nieść nadzieję innym, jak wyrzec się egoizmu. To On działa w naszych sercach ku dobru i miłości. To dzięki Niemu jesteśmy w stanie pomagać innym.

bliżej świata • Fez

50

Religijne centrum Maroka

Wojciech Dudkiewicz

To jedna z ostatnich ostoi średniowiecznej cywilizacji na świecie. Meczety, pałace, medresy, ale przede wszystkim bazary przetrwały w Fezie w niezmienionej formie przez setki lat

Polska Grupa Zbrojeniowa

51

Rakietowa tarcza polskiego nieba

Ministerstwo Obrony Narodowej zwróciło się do administracji Stanów Zjednoczonych ze zaktualizowanym zapytaniem ofertowym („Letter of Request”) dotyczącym pozyskania amerykańskiego systemu rakietowego Patriot. To duży krok w stronę podniesienia bezpieczeństwa Polski, a także bezprecedensowa szansa na rozwój dla krajowego przemysłu obronnego

kultura

52

Zza siódmej góry

Witold Dudziński

Kto tu rządzi

wd

Ciężki rock

wd

Skamieliny III RP

wd

różne

53

Kalendarium 30 IV – 6 V 2017

Ewa Aszkiewicz

Czeka na naszą pomoc

Czeka na naszą pomoc

Zaproszenie na uroczystości odpustowe w Gidlach 7 maja 2017 r.

Co roku w pierwszą niedzielę maja w sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienie Chorych w Gidlach k. Częstochowy odbywają się uroczystości odpustowe na pamiątkę wyorania w polu słynącej łaskami figurki Matki Bożej. Tegoroczne uroczystości przypadają w niedzielę 7 maja.

Niedziela Młodych

54-55

Anielski Czesio

Andrzej Kalinowski

Gdyby było to możliwe i miałbym taką władzę, doprawiłbym Czesiowi – już tu na ziemi – aureolę i skrzydła anielskie. To facet bez zarzutu. Bez wad. Zawsze uśmiechnięty. Spokojny. Cierpliwy. Nie na pokaz

55

Lekarstwo z opóźnionym działaniem

(oprac. km)

Próbowaliście kiedyś zjeść... Słowo Boże? Dziwny pomysł? Niekoniecznie. Przecież Pan Bóg sam powiedział: „«Weź i połknij ją [książeczkę], a napełni wnętrzności twe goryczą, lecz w ustach twych będzie słodka jak miód».

56-57

Studenci u Mamy

Beata Włoga

Ocalić drugiego człowieka, mieć dobre zdanie o innych, odkryć w sobie skarb, głosić miłosierdzie – z takimi zadaniami wracali do domów i na uczelnie ci, którzy zaryzykowali i przybyli na pielgrzymkę akademicka na Jasną Górę

58

Hawajska pizza domowa

Opracowanie: Jolanta Marszałek

Któż z nas nie lubi domowej pizzy? Wspaniały smak i roztaczający się wokół zapach oregano i bazylii. Oto prosty przepis na smaczną pizzę.

program tv

59-66

Program telewizyjny

Wybrane artykuły z edycji diecezjalnych

Edycja bielsko-żywiecka

Placówka z wartościami

Monika Jaworska

W Szkole Podstawowej „Skała” w Bielsku-Białej jeszcze w marcu zorganizowano dzień otwarty.

Karate dla chrześcijanina?

Mariusz Rzymek

„Dojo”, „obi”, „sensej” – to zwroty, które przyswaja sobie każdy uczeń karate. Znaczą: „sala ćwiczeń”, „pas”, „nauczyciel”.

Ewangelizacyjny Internet

mr

Osoby odpowiedzialne za produkcję i transmisję materiałów dominikanina Adama Szustaka, zaproponowały internautom bezpłatny udział w sesji zdrowotnej bielszczanina Marka Zaremby.

Edycja częstochowska

Oko w oko z szatanem

Ks. Ireneusz Skubiś

W naszej ojczyźnie co jakiś czas podejmuje się bardzo widoczną walkę z Bogiem. Kto by pomyślał kilka lat temu, że na billboardach naszych miast można będzie oglądać krzyczące i bluźniercze hasła.

Duch na czasie

S. M. Urszula Jędryka

– Składam siostrom szczere gratulacje z wyboru Jezusa Zmartwychwstałego na swego Mistrza i Przewodnika – mówił ks. inf. Ireneusz Skubiś na Mszy św. w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.

Szkoła na miarę XXI wieku

Ks. Antoni Tatara

Częstochowski Zespół Szkół Ekonomicznych to szkoła o wyjątkowym klimacie, wymykająca się szablonom i zdecydowanie wyróżniająca się na mapie szkół ponadgimnazjalnych. To szkoła menedżerów i przedsiębiorców.

Edycja podlaska

Święto Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Magdalena Chomać

22 kwietnia, w przeddzień Niedzieli Miłosierdzia Bożego, Caritas Diecezji Drohiczyńskiej obchodziła swoje święto, nad którym patronat objęli: biskup drohiczyński Tadeusz Pikus, biskup senior Antoni Dydycz oraz wicemarszałek Senatu Maria Koc.

Placówka z patronką

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

Doktor Franceska Michalska została patronką Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Bacikach Średnich. 10 kwietnia odbyło się uroczyste nadanie imienia, odsłonięcie pamiątkowej tablicy z nazwą i wizerunkiem doktor Michalskiej.

Usłyszeć to wiedzieć

Edyta Hartman

Z ks. Dariuszem Kucharkiem rozmawia Edyta Hartman.

Edycja kielecka

Jego więzienny różaniec jest dla mnie relikwią

Katarzyna Dobrowolska

Z ks. Radosławem Sobalkowskim rozmawiała Katarzyna Dobrowolska.

Przekazała światu orędzie Miłosierdzia Bożego

Katarzyna Dobrowolska

Św. Siostrze Faustynie dedykowane są jedynie dwa kościoły w diecezji kieleckiej. Oprócz Szczukowic, jej wezwanie nosi świątynia w Kłucku koło Grzymałkowa.

Edycja małopolska

Nadal integruje Polonię

Oprac. redakcja

Z okazji 12. rocznicy śmierci św. Jana Pawła II siostry ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii i właściciele – Mira i Marek Pieprzykowie (pochodzący z Małopolski) znanej restauracji „Lutnia” zorganizowali w swym lokalu wartą uwagi uroczystość, poświęconą wspomnieniom o Papieżu Polaku.

Z wizytą u tarnowskich misjonarzy w Afryce

Ewy Biedroń

Co zmieni się w tarnowskim szpitalu w Bagandou w Republice Środkowoafrykańskiej? Kto może pojechać do Kamerunu? Co robi ks. Mateusz Dziedzic, który wrócił na misje, mimo trudnych chwil podczas porwania przez rebeliantów?

By odnaleźli się w życiu

Maria Fortuna-Sudor

– Z dotychczasowych sztuk granych przez łapanowską młodzież z grup apostolskich ta jest najtrudniejsza – stwierdził jeszcze przed premierą Marcin Głowacki (dziennikarz, realizator telewizyjny, reżyser filmowy).

Jak w Arce Noego

Małgorzata Cichoń

Krakowskiego ZOO chyba nie trzeba reklamować – w ciepłe, wiosenne dni bardzo chętnie spędzają tu czas rodziny z dziećmi. Zarówno dorosłym, jak i maluchom kontakt z naturą sprawia ogromną frajdę.

Edycja lubelska

Z miłości do ojczyzny

Anna Gliwa

W Lublinie odbyły się uroczystości upamiętniające 7. rocznicę katastrofy smoleńskiej.

Muzyczna uczta

Ewa i Tomasz Kamińscy

W niedzielę 9 kwietnia w ramach cyklu „Opus Magnum – KULowskie wieczory z muzyką” w auli im. Stefana kard. Wyszyńskiego KUL odbył się nadzwyczajny koncert kameralny poświęcony pamięci hrabiny Anieli Potulickiej, której 156. rocznica urodzin minęła dzień wcześniej.

Pasja św. Jana według Bacha

Małgorzata Oroń

W Niedzielę Palmową w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie niemal tysiąc osób uczestniczyło w niemieckojęzycznym koncercie pt. „Pasja św. Jana według Jana Sebastiana Bacha BWV 245”.

Edycja legnicka

Srebrny jubileusz Caritas

Ks. Waldemar Wesołowski

Caritas, największa organizacja chatytatywna w Kościele, słynie z szerokiego pola działań i niezwykłej mobilności w sytuacjach kryzysowych.

Dokonania Caritas

Monika Łukaszów

Od 2002 r. legnicka Caritas organizuje wczasy dla osób starszych i niepełnosprawnych. Dziś są to turnusy 14-dniowe, choć na początku były to tygodniowe wyjazdy do Lwówka Śląskiego i Zagórza Śląskiego.

Chcę przebaczać

Irena Żyła

Teatr zaprezentował cztery inscenizacje.

Skrzynki pełne dobrych życzeń

Ks. Waldemar Wesołowski

Edycja łódzka

Spotkanie z autorem „Oczami Jezusa”

KG

Słynny mistyk Carver Alan Ames, autor bestsellera „Oczami Jezusa”, 16 maja wygłosi niezwykłe świadectwo swojego życia i nawrócenia w Krakowie. Spotkanie odbędzie się w łódzkim kościele Jezuitów przy ul. Sienkiewicza 60.

Umocnieni Słowem Życia

Anna Jóźwik

Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego mający na celu zachęcić chrześcijan do modlitewnego czytania Słowa Bożego, tak by stawało się światłem w modlitwie i natchnieniem w podejmowaniu działań, przypada 30 kwietnia.

Edycja przemyska

Boże miejsce, Boża szkoła

Ks. Maksymilian, wychowawca

Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym w Miejscu Piastowym to szkoła i dom, w którym chłopcy mogą zdobyć wykształcenie, rozwijać zainteresowania, a także zgłębiać życie liturgiczne i modlitewne w szkolnej kaplicy.

Na pomoc zagrożonym duszom

Ks. Zbigniew Suchy

Z metropolitą przemyskim abp. Adamem Szalem rozmawia ks. Zbigniew Suchy.

Edycja rzeszowska

Najpiękniejszy Kwiat ziemi

Ks. Marek Chorzępa

Miesiąc maj od niepamiętnych czasów poświęcony jest czci Matki Bożej. Kiedy wszystko w przyrodzie kwitnie, pachnie i śpiewa, zwracamy się do Maryi.

Słowo – droga ku prawdzie

Alina Ziętek-Salwik

Z Grzegorzem Wójcickim rozmawia Alina Ziętek-Salwik.

Episkopat rzeszowski

Ks. Andrzej Motyka

Nad całością życia religijnego w diecezji czuwają biskupi. Z Bożej woli są oni następcami apostołów oraz pasterzami wspólnoty wiernych, jej nauczycielami i szafarzami kultu.

Edycja sandomierska

Weź i czytaj!

Ks. Adam Stachowicz

Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego to inicjatywa, która zostanie w tym roku przeprowadzona pierwszy raz.

Instrukcja czytania instrukcji życia

Ks. Adam Stachowicz

Z ks. Pawłem Laskiem rozmawia ks. Adam Stachowicz.

Edycja sosnowiecka

Caritas pomaga

Adam Tarnowski

Cała Polska mogła w Wielką Sobotę dowiedzieć się o działaniach prowadzonych przez naszą diecezjalną Caritas. Wszystko dzięki akcji Telewizji Polskiej „Polska Pomaga”.

Jej sztuką są ludzie

Piotr Lorenc

Bardzo lubię zajęcia plastyczne prowadzone w Pałacu Kultury Zagłębia przez panią Sylwię Nowak.

Droga świętości

Piotr Grzybowski

W pobliżu sosnowieckiej katedry możemy zobaczyć wystawę papieskich rzeźb prof. Czesława Dźwigaja pt. „Via Sancta”.

Edycja świdnicka

Diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej

Marek Zygmunt

Jedną z parafii prowadzonych w Polanicy przez Ojców Sercanów Białych jest parafia pw. Chrystusa Króla. W sposób szczególny pielęgnowane są w niej sprawy fatimskie. 6 maja br. bp Ignacy Dec ogłosi powstanie w tej świątyni Diecezjalnego Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.

Wspólnotowy charakter wiary

Ks. Zbigniew Chromy

Obchodzący 90. rocznicę urodzin papież senior Benedykt XVI w swej teologii wiary z naciskiem podkreśla znaczenie miejsca, gdzie wiara się rodzi i wzrasta. Tym miejscem, według niego, jest wspólnota wierzących, czyli Kościół.

Edycja szczecińsko-kamieńska

Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Golczewie

Ks. Robert Gołębiowski

Przed Wielkanocą parafia dziekańska w Golczewie, której przewodzi św. Andrzej Bobola, rozpoczęła „Misje u stóp Krzyża”.

Zanurzeni w tajemnicy zbawczej Męki

Piotr Słomski

W piątek 7 kwietnia o godz. 20.30 w Stargardzie przy Bramie Pyrzyckiej odbyła się inscenizacja Misterium Męki Pańskiej.

Misterium Męki Pańskiej w Policach-Jasienicy

Parafianie

120 aktorów, kilkuset widzów, niesamowite przeżycie początku Wielkiego Tygodnia. W ruinach średniowiecznego klasztoru w Policach-Jasienicy odbyło się Misterium Męki Pańskiej.

Edycja toruńska

Podróż w czasie

Kasia, lat 42

Wzruszający, pełen refleksji i zadumy był dla mnie udział w misterium Męki Pańskiej w Wielką Środę w Grębocinie.

Konkurs o wielkich Polakach

Tadeusz Kierel

W roku szkolnym 2016/2017 odbył się Wojewódzki Konkurs Interdyscyplinarny o Wielkich Polakach z serii Regionalnych Olimpiad o wielkich Polakach pod hasłem: „Św. Jan Paweł II w województwie kujawsko-pomorskim – obecność i dziedzictwo”.

Najważniejsze wydarzenia

Aleksandra Wojdyło

Po raz trzeci Wzgórze Jabłonowskie przy sanktuarium bł. Marii Karłowskiej stało się Jerozolimą sprzed 2 tys. lat, w której rozgrywały się najważniejsze dla chrześcijan wydarzenia: męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Edycja warszawska

Miłosierdzie z Janem Pawłem II

Łukasz Krzysztofka

Koronka do Miłosierdzia Bożego, Msza św. polowa, wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II oraz koncert Eleni – tak wyglądała Niedziela Miłosierdzia na warszawskim Kole.

Jak walczyła o Wyklętych

Witold Dudziński

Ulica Żołnierzy Wyklętych na Bemowie ma ledwie kilkaset metrów, ale walka o nie trwała długo. Zakończyła się sukcesem, bo na czele walczących stała Olga Johann, zaprawiona w bojach.

Cuda Matki Bożej Pompejańskiej

Sylwia Niedzieska

Pod koniec XIX wieku Maryja objawiła się nieuleczalnie chorej Fortunatinie Agrelli z Neapolu i obiecała, że każdy, kto przez 54 dni odmówi codziennie 3 części różańca, ten otrzyma to, o co prosi.

Edycja wrocławska

Henryków na sportowo

Anna Buchar

Ministranci to główni uczestnicy XI Archidiecezjalnej Spartakiady w Henrykowie. W sobotę 22 kwietnia kilkuset ministrantów ponownie rywalizowało o puchar przechodni abp. Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiego.

Pielgrzymka Ludzi Pracy

Patrycja Jenczmionka-Błędowska

Z abp. Józefem Kupnym, metropolitą wrocławskim i krajowym duszpasterzem ludzi pracy, rozmawia Patrycja Jenczmionka-Błędowska.

Postawili Jezusa na pierwszym miejscu

Magdalena Lewandowska

25 lat temu, 14 kwietnia 1992 r., powstała Wspólnota Rodzin Katolickich „Umiłowany i umiłowana”.

Edycja zamojsko-lubaczowska

Weź i czytaj

Ks. Krzysztof Hawro

Z ks. Krystianem Malcem, moderatorem diecezjalnym Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w diecezji zamojsko-ubaczowskiej, rozmawia ks. Krzysztof Hawro.

Na kartach diecezji (1)

Małgorzata Godzisz

Spotkań z historią jest wiele. Ta spisana poniżej dotyczy 25 lat diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

Pamięć o Katyniu

Joanna Ferens

Tradycyjnie, jak co roku, w Biłgoraju pamiętano o ofiarach zbrodni katyńskiej z 1940 r., a także o tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r. Odbyły się uroczystości upamiętniające tych wszystkich, którzy oddali swe życie za Ojczyznę.

Edycja zielonogórsko-gorzowska

Napisać program na życie

Edyta Hartman

„Wstań i idź” – z takim hasłem wyruszyli na Jasną Górę tegoroczni maturzyści z terenu diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. 39. już pielgrzymka miała miejsce 23 kwietnia, tradycyjnie w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

Nie tylko historia

Waldemar Hass

Czyli kilka słów o piastowskiej tradycji we współczesnym Głogowie.

Mała Nowa Sól wspiera duży Kraków

Kamil Krasowski

Dokładnie 921 biegaczy wzięło udział w piątej edycji Biegu do Pustego Grobu, który 17 kwietnia, w Poniedziałek Wielkanocy, odbył się w Nowej Soli.

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem