Reklama

Reklama

Niedziela 23/2018

Szczegółowy spis treści

edytorial

3

Do domu wracam jak strudzony pielgrzym

Lidia Dudkiewicz, Redaktor Naczelna „Niedzieli”

Miał zaledwie 46 lat. Kapłan, naukowiec, dziennikarz. Ks. Marek Łuczak – do niedawna redaktor i sekretarz redakcji „Niedzieli”, nasz stały autor – 27 maja 2018 r. odszedł do wieczności. W niedzielę 15 kwietnia br. źle się czuł i dlatego pojechał do szpitala, z którego już nigdy nie powrócił.

Gdy umiera młody kapłan, dziennikarz...

Ks. Ireneusz Skubiś, Honorowy Redaktor Naczelny „Niedzieli”

W niedzielę 27 maja 2018 r. odszedł do Pana ks. dr hab. Marek Łuczak – profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w którym pełnił funkcję kierownika Katedry Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów na Wydziale Informatyki i Komunikacji. Aż do objęcia tej funkcji na UE był sekretarzem redakcji „Niedzieli”.

z Watykanu

4

Z Watykanu

dookoła świata

5

Dookoła świata

dookoła Polski

6

Dookoła Polski

Trybunał Konstytucyjny

7

Aborcja eugeniczna niezgodna z konstytucją

Artur Stelmasiak

Prokurator generalny Zbigniew Ziobro przesłał do Trybunału Konstytucyjnego swoje stanowisko w sprawie aborcji eugenicznej. Dokument jednoznacznie wskazuje, że zabijanie dzieci ze względu na podejrzenie niepełnosprawności jest niezgodne z konstytucją

z Jasnej Góry

8

Z Jasnej Góry

O. Stanisław Tomoń OSPPE, Rzecznik Jasnej Góry

temat numeru: modlitwa za Ojczyznę

10-11

By modlitwa za Ojczyznę była jak chleb powszedni

Anna Wyszyńska

– Konkurs „Niedzieli” pt. „Na stulecie odzyskania niepodległości – modlitwa za Ojczyznę” wywołał wielkie modlitewne pospolite ruszenie. Cieszymy się, że mogliśmy dwa tysiące modlitw napisanych przez uczestników konkursu dołączyć do tych, które powstawały poprzez wieki, którymi modlono się w intencji Polski i Polaków – powiedziała redaktor naczelna „Niedzieli” Lidia Dudkiewicz.

ks. Dolindo Ruotolo

12-14

Urodził się jako święty

Rozmawia Lidia Dudkiewicz

Z ks. prof. Robertem Skrzypczakiem – dzięki któremu polski czytelnik otrzymuje pierwszą próbkę dzieł napisanych przez ks. Dolindo Ruotolo – rozmawia Lidia Dudkiewicz

UKSW

16-19

Kiedy studiowanie jest przygodą, a praca pasją

Rozmawia Andrzej Tarwid

Z ks. prof. Stanisławem Dziekońskim, rektorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, rozmawia Andrzej Tarwid

w 80. rocznicę wadowickiej matury

20-22

Wspomina ostatni szkolny kolega Karola Wojtyły

Eugeniusz Mróz

Po raz ostatni zasiedli w ławkach wadowickiego gimnazjum w pogodny dzień przed osiemdziesięcioma laty, 17 kwietnia 1938 r., gdy przygotowywali się do matury. Nie przypuszczali, że już wkrótce przyjdzie im złożyć najtrudniejszy egzamin – z patriotyzmu

wokół nas

23

Polskie miasta ograniczają dostęp do alkoholu

K. W.

Coraz więcej polskich miast decyduje się na wprowadzenie ograniczeń w handlu alkoholem. Taką możliwość daje niedawna nowelizacja Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z nią samorządy same mogą decydować o zakazie nocnej sprzedaży napojów alkoholowych w miejscach nieprzeznaczonych do ich spożycia.

200-lecie diecezji sandomierskiej

24-25

Dwa wieki diecezji sandomierskiej

Ks. Adam Stachowicz

Dla sandomierskiego Kościoła jest to wyjątkowy czas. Świętujemy jubileusz 200-lecia naszej diecezji. Wobec dwóch tysięcy lat chrześcijaństwa wydaje się, że to niewiele, ale z naszej perspektywy – to 200 lat kształtowania się naszej tożsamości religijnej.

26

Śp. ksiądz Marek Łuczak

parafialne rady duszpasterskie

26-27

Ruchy pozorowane czy senat w parafii?

Ks. Marek Łuczak

Jeśli prawdziwy jest postulat ostatniego soboru, w którym parafię traktuje się jako wspólnotę wspólnot, to perłą w tej koronie musi być rada duszpasterska

27

Nie ma głosowania, jest wsłuchiwanie się

Notowała Maria Fortuna-Sudor

pożegnanie śp. ks. Marka Łuczaka

28-29

Kapłan, naukowiec, dziennikarz

Ks. Mariusz Frukacz

„Jako wspólnota uczniów i uczennic naszego Pana gromadzimy się na Mszy św., aby jako żywy Kościół modlić się i dziękować za życie i służbę ks. Marka Łuczaka” – powiedział 30 maja 2018 r. w homilii biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej Adam Wodarczyk, podczas uroczystości pogrzebowych ks. dr. hab. Marka Łuczaka

życie spełnione

30

Wkład ks. Marka Łuczaka w badania nad teologią społeczną

Ks. Mariusz Frukacz

Publikacja zmarłego kapłana jest istotnym wkładem w rozumienie teologii społecznej. Ks. Marek Łuczak pokazuje tzw. teologię społeczną nie tyle w wymiarze teoretycznym, spekulatywnym, ile w wymiarze konkretnego lokalnego Kościoła

Dziś moją duszę w ręce twe powierzam

wiara i życie

31

Bóg albo nic w „Niedzieli”

Wzmożony ruch

Ks. Mariusz Rosik

liturgia tygodnia

32-33

Szatan został pokonany

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia

Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski

Dzieje pierwszych ludzi oraz całej ludzkości zostały naznaczone piętnem nieposłuszeństwa wobec Boga. Określane jako grzech pierworodny spowodowało trwałe skutki, których znakiem były ucieczka, szukanie kryjówki i lęk. Bóg, zraniony nieposłuszeństwem, nie opuścił człowieka ani nie pozostawił go samemu sobie.

felieton

35

Zachód, czyli zmierzch

Grzegorz Górny

Cywilizacja zachodnia została zbudowana na syntezie trzech pierwiastków: religii chrześcijańskiej, filozofii greckiej i prawa rzymskiego. Czy twierdzenie to pozostaje aktualne w odniesieniu do współczesnego Zachodu?

Nauka na przyszłość

Marian Salwik

rozmawiamy o Europie

36-37

Nowa jakość Europy

Rozmawiała Wiesława Lewandowska

O kształtowaniu „nowego Europejczyka”, procesie federalizacji i komunistycznym duchu Europy z prof. Pawłem Bromskim rozmawia Wiesława Lewandowska

moim zdaniem

38

Zwykli ludzie

Witold Gadowski

Byłem ostatnio na kilku spotkaniach, opowiadałem na nich o polityce, aferach i Polsce... Mówiłem także o drogach wyjścia, a właściwie wyślizgnięcia się Polski z odwiecznej geopolitycznej pułapki Scylli i Charybdy naszego najbliższego sąsiedztwa.

propozycje

39

Miłosierdzie a odpowiedzialność

Leszek Cichobłaziński

Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Fides et Ratio, którego patronem jest św. Jan Paweł II, wydało książkę pt. „Miłosierdzie a odpowiedzialność”. Jest ona pokłosiem międzynarodowego seminarium naukowego o tym samym tytule, zorganizowanego w Rzymie w 2016 r., jeszcze podczas trwania Roku Świętego Miłosierdzia ogłoszonego przez Ojca Świętego Franciszka

200-lecie diecezji siedleckiej

40-43

Krótki przewodnik podlaski

Grzegorz Polak

Na mapie diecezji siedleckiej znajdziemy wiele miejsc ważnych z punktu widzenia nie tylko historii Kościoła, ale także dziejów Polski. Proponujemy podróż po wybranych miejscach, niektórych mało znanych, a ciekawych, by zachęcić Czytelników do odwiedzenia ich w rzeczywistości, np. w czasie letnich wędrówek.

Podlaskie anegdoty

fakty opinie

44

Czy reprywatyzacja jest potrzebna?

Jan Maria Jackowski

Ustawa S.447 jest próbą przygotowania gruntu prawnego, dającego możliwość wywierania bardziej efektywnego nacisku na Polskę.

Rozmaitości

pr

z prasy zagranicznej

45

Po irlandzkim referendum

pr

Pieniądze od wiernych dla Kościoła

pr

Największy kościół w północnych Chinach

pr

Podzielili Bliski Wschód, a teraz płaczą

pr

Raport o lotniskowych kaplicach

pr

felietony

46-47

Polska w Europie

Alina Czerniakowska

Przed burzą

Zdzisław Skotnicki

Zadyma na Litwie

Mirosław Piotrowski

To, oczywiście, początek „Inwokacji” z „Pana Tadeusza”. Polski wieszcz był zakochany w Litwie i Wilnie, które opuścił, udając się na emigrację. I pomyśleć, że Adam Mickiewicz nigdy nie był w Warszawie! Może to jednak dobrze.

47

Napisz wiersz i wyślij do Ludźmierza

Organizatorzy

rodzina poradnik

48

Papierowi święci

Maria Paszyńska

Początek czerwca zawsze kojarzy mi się z radością, choć nie ma po temu żadnych racjonalnych przesłanek. Może jest to spowodowane miłymi wspomnieniami z przeszłości związanymi z Dniem Dziecka, może ulgą odczuwaną w czasach szkolnych na myśl, że oto rozpoczyna się ostatni miesiąc wytężonej pracy, a może jest to zasługa dłuższych dni pełnych słońca

Gdzie jesteś, mężczyzno?

Jarosław Kumor

„Gdzie jesteś?” – to jest pierwsze pytanie, które Bóg stawia człowiekowi w Biblii. Kieruje je do mężczyzny. To dużo dla mnie znaczy. Ale nie jest to pierwsze pytanie, które człowiek w Biblii dostaje. Pierwsze pochodzi od węża i jest skierowane do kobiety: „Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?”. Pytanie węża sieje wątpliwość.

kultura

50

Lektura obowiązkowa

Witold Dudziński

Dawne inspiracje

wd

Szukając Sary

wd

Co gdzie piszczy

jk

bliżej świata - Macedonia

51

Spór o nazwę

Wojciech Dudkiewicz

Niezrozumiały, a trwający od blisko 30 lat spór o nazwę, blokujący Macedonii drogę do NATO i Unii Europejskiej, może się wkrótce zakończyć. Ale do porozumienia Macedonii i Grecji potrzebna była mediacja ONZ

Warszawska Orkiestra Symfoniczna „Sonata"

52

Orkiestra gra

Julian Kostrzewa

Główne uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości odbędą się co prawda jesienią, ale obchody tego wydarzenia trwają od dawna. 10 czerwca br. w Warszawie w ramach obchodów odbędzie się koncert z Warszawską Orkiestrą Symfoniczną „Sonata” w roli głównej

53

Muzyczne DarY

Niedziela Młodych

54-57

Kościół Młodych?

Damian Krawczykowski

Zastanawiałeś się kiedykolwiek, dlaczego tak mało nas, młodych, włącza się w życie Kościoła? Podczas gdy dyskoteki, puby czy kluby fitness pękają w szwach, w kościołach i wspólnotach młodzieży wciąż jak na lekarstwo

MAIKA na festiwalu

km

Podczas XXXIII Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów „KSF NIEPOKALANA 2018” 3. miejsce w kategorii „Strony internetowe” otrzymała Katolicka Agencja Informacyjna MAIKA, z którą na co dzień współpracujemy

JESTEM!

Piotr Drzewiecki

58

Truskawkowa panna cotta

Opracowanie: Jolanta Marszałek

28. Festiwal Mozartowski w Warszawie

67

Muzyczne Sacrum na głosy i instrumenty

Piotr Iwicki

program tv

59-66

Program telewizyjny

Wybrane artykuły z edycji diecezjalnych

Edycja bielsko-żywiecka

Krok w normalność – dla życia i rodziny

Mariusz Rzymek

Skandowane hasła promujące rodzinę i popierające ją transparenty 27 maja pojawiły się na ulicach Bielska-Białej. Wszystko to za sprawą uczestników „Marszu dla Życia i Rodziny”

Małżeństwo na serio

Mariusz Rzymek

Tak na serio” – pod tym szyldem od 19 do 27 maja w różnych miejscach Bielska-Białej odbywały się wykłady, warsztaty i kursy skierowane do małżonków, narzeczonych

Podróż życia w zdrowym stylu

Monika Jaworska

– Pan Bóg tak zaplanował nasze ciało, że jest ono jakby systemem samonaprawczym, tylko trzeba dać mu szansę i stworzyć takie warunki, w których organizm sam sobie poradzi.

Edycja częstochowska

Pani Gidelska, módl się za nami!

Ks. Ireneusz Skubiś

Patronką rolników archidiecezji częstochowskiej jest Matka Boża Gidelska, czczona w cudownej figurce znalezionej przez rolnika na polu.

Spotykać ludzi i doświadczać wiary

Beata Pieczykura

Przyjeżdżamy do Polski, aby poznać pobożność, kulturę, tradycję, historię tego kraju – mówią przedstawiciele Komisji Partnerskiej Centrum Duchowości Archidiecezji Freiburskiej w Niemczech.

Razem czy osobno?

Bp Andrzej Przybylski

Jedną z większych moich radości podczas wizytowania parafii są spotkania z grupami. Są w nich ludzie, którzy zdążyli zrozumieć, że tak jak żyć jest trudno w pojedynkę, tak samo trudno jest wierzyć samemu.

Edycja podlaska

Nowi kapłani i diakoni Diecezji Drohiczyńskiej

Al. Rafał Oleksiuk

Wezwanie Jezusa do modlitwy o powołania jest wciąż aktualne, jednak nasza diecezja może mieć powód do radości, gdyż od 2 czerwca ma trzech nowych kapłanów.

Jedynka – Wspaniała Rodzinka

Iwona Mergo-Golatowska

Pod takim hasłem, 23 maja br., odbył się Dzień Rodziny – międzypokoleniowe spotkanie społeczności Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Sokołowie Podlaskim.

Napełnieni Duchem Świętym uwielbiamy Trójcę Przenajświętszą

Monika Kanabrodzka

Pod takim hasłem odbyły się 27 maja br. diecezjalne uroczystości w prostyńskim sanktuarium, których centralnym punktem było nałożenie odnowionych i pobłogosławionych przez papieża Franciszka koron i nimbu na statuę Trójcy Przenajświętszej Tron Łaski

Edycja kielecka

Nieście Dobrą Nowinę światu

Władysław Burzawa

W kieleckiej bazylice katedralnej 26 maja br. 10 diakonów Wyższego Seminarium Duchownego przez posługę bp. Jana Piotrowskiego otrzymało sakrament święceń prezbiteratu.

Uniejów i jego dziedzictwo

Agnieszka Dziarmaga

Kościół uniejowski to prawdziwa perła rolniczego zagłębia okolic Charsznicy.

Jubileusz wyjątkowego Domu i wyjątkowego Stowarzyszenia

Agnieszka Dziarmaga

Chodzi oczywiście o srebrny jubileusz Domu dla Niepełnosprawnych Caritas w Piekoszowie – jednej z największych tego typu placówek w Polsce

Edycja małopolska

W intencji Ojczyzny i wolności

Małgorzata Czekaj

W corocznej procesji krakowskiego Kościoła w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa wzięły udział tłumy wiernych z całej Polski

Będą odbijać światło Chrystusa

Ewa Biedroń

Jako kapłani będziecie walczyć o niepodległość ludzkich serc – podkreślał bp Andrzej Jeż, zwracając się do przyjmujących święcenia w roku 100-lecia odzyskania niepodległości

Najważniejsze wydarzenie

Maria Fortuna-Sudor

Dokładnie 35 lat temu, też w wigilię uroczystości Trójcy Przenajświętszej, w Koźmicach Wielkich kard. Franciszek Macharski poświęcił plac pod budowę kościoła, a 8 lat później pobłogosławił świątynię

Edycja lubelska

Cud Eucharystii

Małgorzata Oroń

– Wyjście na ulice naszych miast za Jezusem Eucharystycznym to wyznanie, że wierzymy, iż Jezus jest obecny pośród nas – mówił abp Stanisław Budzik

Święcenia kapłańskie

Urszula Buglewicz

26 maja podczas uroczystej Eucharystii z rąk abp. Stanisława Budzika święcenia kapłańskie przyjęło 6 diakonów Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie

Jubileusz parafii

Urszula Buglewicz

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na lubelskim osiedlu Bazylianówka świętuje srebrny jubileusz istnienia.

Edycja legnicka

Z Najświętszym Sakramentem na ulicach Legnicy

Ks. Piotr Nowosielski

Po raz drugi, od czasu ogłoszenia Wydarzenia Eucharystycznego, procesja Bożego Ciała w Legnicy przeszła ulicami miasta od katedry do sanktuarium św. Jacka, gdzie to wydarzenie miało miejsce.

Wakacyjne rekolekcje ze Słowem Bożym

Z bp. Markiem Mendykiem rozmawia Monika Łukaszów

– Od kilku lat organizowane są rekolekcje ze Słowem Bożym. Obserwuje Ksiądz Biskup od pewnego czasu zainteresowanie taką formą rekolekcji czy może raczej jakiś opór?

Religijnie i patriotycznie

Brygida Gucwa

W kościele parafialnym w Lubomierzu odbył się 16 maja br. XIII Przegląd Pieśni Religijnych „Janie Pawle II, śpiewamy dla Ciebie”.

Edycja łódzka

Zwyczajny – niezwyczajny człowiek

Anna Skopińska

Był dla nich wzorem, przyjacielem, ojcem. Uczył odpowiedzialności jeden za drugiego, braterstwa. Pokazywał, jak radzić sobie z problemami, jak patrzeć na drugiego człowieka, jak kochać tego, kto obok

Zawsze tam, gdzie Ty

DS

Duży plecak, szeroki uśmiech i kciuk w górę. To przepis na klasycznego autostopowicza. Jeśli do plecaka dodać Pismo Święte, na rękę założyć różaniec, a do uśmiechu dodać drugi należący do nieznanego sobie wcześniej kompana drogi, otrzymujemy przepis na przygodę życia.

Archidiecezjalne Spotkanie Apostolatu Maryjnego

Helena Lech, Ks. Radosław Pawłowski CM

Po raz pierwszy w ogrodach Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Domu Opieki Społecznej w Łodzi, przy okolicznościowej kapliczce, zorganizowana została „Majówka Maryjna”.

Edycja przemyska

Ulmowie górą!

Maria Szulikowska

Skromna rodzina sług Bożych Józefa i Wiktorii Ulmów z Markowej staje się coraz bardziej znana i podziwiana, tym razem za pośrednictwem mediów.

Wojciechowa wspólnota w Krośnie

Władysław Sitek

Parafia pw. św. Wojciecha i Matki Bożej Częstochowskiej w Krośnie, w najstarszej dzielnicy miasta Zawodzie, obchodzi w tym roku Jubileusz 50-lecia działalności.

Odwiedza najbiedniejszych

Teresa Paryna

W ramach obchodów Nadzwyczajnego Roku św. Józefa Kaliskiego trwa peregrynacja jego wizerunku w Kołach Towarzystwa im. św. Brata Alberta.

Edycja rzeszowska

Boże Ciało w Rzeszowie

Ks. Tomasz Nowak

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, 31 maja 2018 r., dziesiątki tysięcy osób uczestniczyło w Rzeszowie w procesji eucharystycznej ulicami Śródmieścia, a później w koncercie „Jednego Serca, Jednego Ducha”.

Miesiąc Sercu Jezusowemu ofiarowany

Arkadiusz Bednarczyk

Czerwiec to miesiąc szczególnie poświęcony Sercu Jezusowemu.

To Jest Moja Matka, Ta Ziemia

Marian Salwik

Nie było trafniejszej okoliczności na konferencję „Polska jest wolna! – To jest moja matka, ta ziemia!” jak Dzień Matki.

Edycja sandomierska

Srebrny jubileusz KSM

Ks. Adam Stachowicz

Od roku 1993, kiedy to bp Wacław Świerzawski reaktywował w diecezji sandomierskiej Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, mija 25 lat. Główne obchody jubileuszowe odbyły się 26 maja w Sandomierzu.

Parafiada ma integrować

Ks. Adam Stachowicz

Niewątpliwe poruszenie nastąpiło w parafii Zaklików, gdzie zorganizowana została po raz pierwszy Zaklikowska Parafiada Rodzinna.

Z Jezusem w sercu u Maryi

Ks. Adam Stachowicz

Po raz kolejny do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej i Różańcowej w Janowie Lubelskim przybyły dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Komunii św.

Edycja sosnowiecka

Święto Akademii

Piotr Lorenc

To było wielkie święto nauki i uhonorowanie błyskotliwej kariery uniwersyteckiej. 28 maja w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Akademii WSB prof. zw. dr. hab. Wiesławowi Banysiowi.

U Matki Miłości

Piotr Lorenc

Tradycyjnie już, w ostatnią niedzielę maja, z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojkowicach-Żychcicach wyruszyła diecezjalna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców na uroczystości maryjne do sanktuarum Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich.

Na pomoc, na ratunek człowiekowi

Agnieszka Raczyńska

VII edycja Koncertu charytatywnego pod hasłem „Gramy dla mamy” rozpoczęła się w prawdziwie letni poniedziałkowy wieczór 28 maja.

Edycja świdnicka

Biskup świdnicki przyjęty do Zakonu Franciszkanów

Ks. Daniel Marcinkiewicz

Owoce życia św. Jana Pawła II są wciąż żywe i aktualne

Ks. Daniel Marcinkiewicz

Biskup świdnicki przewodniczył 18 maja Mszy św. w kaplicy szpitalnej Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A w Polanicy-Zdroju z okazji nadania imienia św. Jana Pawła II temu Centrum.

Niepojęta Trójca

Ks. Zbigniew Chromy

Za nami uroczystość Trójcy Przenajświętszej, przypomnająca nam, że choć wierzymy w jednego Boga, to wg katolickiej nauki Ten jedyny Bóg jest komunią Trzech Osób – Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Edycja szczecińsko-kamieńska

Pro Patria dla zasłużonych

Leszek Wątróbski

W Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim wojewoda Tomasz Hinc wręczył 25 maja br. 16 medali „Pro Patria”.

Papieskie Totus Tuus w Baniach

Ks. Robert Gołębiowski

Dziedzictwo pontyfikatu św. Jana Pawła II na zawsze głęboko pozostanie w naszych sercach. 27 lat wiernej apostolskiej posługi naznaczone było wielką wiarą, modlitwą, świadectwem miłości Boga i człowieka, pochyleniem nad współczesnymi problemami ludzkości.

Papua-Nowa Gwinea Bogiem silna

Ks. Robert Gołębiowski

Kościół ze swej natury posłannictwa jest misyjny. Niesie Dobrą Nowinę tym, którzy otwierają się na jej przyjęcie.

Edycja toruńska

Klucz świętości

Ks. Paweł Borowski

Najskuteczniejsza droga nowej ewangelizacji to świętość – mówił bp Wiesław Śmigiel podczas diecezjalnych obchodów Dnia Świętości Kapłańskiej przypadającego w święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

Niezwykłe losy obrazu Chełmońskiej Pani

Wojciech Wielgoszewski

Wyobrażenie Matki Brzemiennej w świątyni parafialnej w Chełmoniu od czterech stuleci cieszy się szczególnym nabożeństwem.

25 lat Zespołu Szkół nr 2

Ewa Elbruda

Społeczność Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie w rocznicę urodzin swojego patrona św. Jana Pawła II świętowała jubileusz 25-lecia istnienia placówki.

Edycja warszawska

Podziękowaliśmy za niepodległość: Ojczyzny i osobistą

Łukasz Krzysztofka

Kościół dziękuje Bogu za niepodległą Polskę i za każdego człowieka, który w niej jest niepodległy – powiedział abp Grzegorz Ryś podczas Mszy św. w Świątyni Opatrzności Bożej.

Premiera przy ołtarzu

Artur Stelmasiak

Pierwsze dni wyświęconych neoprezbiterów to prawdziwe tournée przy wielu ołtarzach. Ale każdy kapłan pamięta swoją prymicję, czyli pierwszą Mszę św., którą odprawił samodzielnie.

Kard. Wyszyński – opiekun duszy narodu i mąż stanu

Andrzej Tarwid

Kiedy zaczęła się niepodległa Polska, on był człowiekiem dorosłym. Całe swoje dorosłe życie to stulecie tworzył i dźwigał na swoich ramionach – powiedział kard. Kazimierz Nycz, otwierając konferencję „Prymas Wyszyński a Niepodległa”.

Edycja wrocławska

Bóg napisał prosto życie ks. Majki

Agnieszka Bugała

Konferencja naukowa zorganizowana w 100. rocznicę urodzin i 25. rocznicę śmierci pt. „Wokół osoby i dzieła ks. prof. Józefa Majki”.

Seminarium szuka odpowiedzi

O tym kto przychodzi do seminarium, co jest najważniejsze w wychowaniu i które z decyzji są najtrudniejsze z ks. Kacprem Radzkim rektorem WMSD we Wrocławiu rozmawia Agnieszka Bugała

Mistrzowie pomagania

Agnieszka Bugała

To nie są strongmani, to nie są siłacze. Wielu niewysokich chłopców, wiele drobnej budowy dziewcząt. A jednak to oni, a nie słynny Pudzian obchodzili mistrzowski jubileusz i otrzymali odznaki „Super Wolontariusza”. Kim są?

Narodziny

Wanda Mokrzycka

Jest taki moment, w którym, za sprawą dwóch kochających się serc, zaczyna bić nowe. Dzieje się to w tajemnicy przed całym światem.

Gratis od Boga

Oprac. Ag

Już Dante powiedział, że gdyby całe Pismo Święte zaginęło, a została tylko przypowieść o synu marnotrawnym, to byśmy właściwie wszystko wiedzieli.

Edycja zamojsko-lubaczowska

Stworzeni do wyższych rzeczy

Ks. Krzysztof Hawro

Dla uczczenia 160. rocznicy objawień Matki Bożej w Lourdes, 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i 50. rocznicy święceń prezbiteratu ks. prał. Zdzisława Ciżmińskiego do bazyliki objawień w Radecznicy przybyli 26 maja Legioniści Maryi

Sakrament (nie)rozstania się z Kościołem

Ewa Monastyrska

Ponad 1400 młodych ludzi wzięło udział w diecezjalnej Pielgrzymce Bierzmowanych, która odbyła się przy sanktuarium Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Tomaszowie Lubelskim

75. rocznica pacyfikacji Szarajówki

Joanna Ferens

Religijno-patriotyczne uroczystości, upamiętniające 75. rocznicę pacyfikacji wsi Szarajówka w gminie Łukowa, odbyły się w miejscu kaźni z 1943 r.

Edycja zielonogórsko-gorzowska

Eucharystia skarbem Kościoła

Agata Zawadzka

Świętowanie Bożego Ciała w diecezji rozpoczęto uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego.

Chcą poznawać Prawdę

Kamil Krasowski

O tym, dlaczego warto studiować teologię, opowiadają dyrektor Instytutu Filozoficzno-Teologicznego im. Edyty Stein w Zielonej Górze ks. dr Mariusz Jagielski oraz sami studenci

Rozbudowa Hospicjum im. św. Kamila w Gorzowie

Agata Zawadzka

Pod koniec kwietnia oficjalnie przekazano do użytkowania dobudowaną oraz zmodernizowaną część Hospicjum im. św. Kamila w Gorzowie.

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem