Reklama

Reklama

Niedziela 43/2015

Szczegółowy spis treści

edytorial

3

Skandal szkalowania Polaków

Lidia Dudkiewicz, Redaktor Naczelna „Niedzieli”

Kilka tygodni temu ironicznie pisaliśmy w „Niedzieli”, że „Zachód może odetchnąć: Niemcy są niewinni”. Chodziło o zbrodnie z czasów II wojny światowej. Idąc dalej, trzeba się zastanowić, dlaczego w oczach opinii publicznej na Zachodzie Polacy są antysemitami, odpowiedzialnymi wraz z hitlerowcami za zagładę Żydów.

„Sia lodato Gesù Cristo!” – Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Ks. Ireneusz Skubiś, Honorowy Redaktor Naczelny „Niedzieli”

Chcemy dzisiaj udać się z Tobą do kościółka „Quo vadis” przy Via Appia w Rzymie. Polski noblista Henryk Sienkiewicz pod takim tytułem napisał niezwykłą opowieść. Przypomniał rzymską legendę, jak św. Piotr, nękany prześladowaniami, chciał opuścić Rzym.

z Watykanu

4

Z Watykanu

z Polski i ze świata

5

Z Polski i ze świata

dookoła świata

6

Dookoła świata

Jakub Jałowiczor, Dziennikarz portal Fronda.pl

konferencja • Jan Paweł II w polskich mediach

7

Facebook i Twitter królowały

Milena Kindziuk

z Jasnej Góry

8

Z Jasnej Góry

O. Stanisław Tomoń OSPPE, Rzecznik Jasnej Góry

z Polski

9

Z Polski

Przedstawiciele Katolickiej Agencji Informacyjnej, Polskiej Agencji Prasowej, TVP oraz Polskiego Radia – jako instytucji odpowiedzialnych za organizację obsługi prasowej przyszłorocznej papieskiej pielgrzymki – odbyli 14 października br. roboczą wizytę w Częstochowie.

synod biskupów o rodzinie

10-11

Wierność doktrynie

Ks. Paweł Rozpiątkowski

Dawno nie było tak żywej dyskusji wewnątrz Kościoła powszechnego, obejmującego cały świat, jakiej byliśmy świadkami w październiku 2015 r. Na synodzie zastanawiano się, jak pomóc rodzinie

temat numeru: portret miłości • synodalna kanonizacja

12-13

Koronczarka i zegarmistrz

Agnieszka Bugała

To była miłość, która naprawdę się zdarzyła. Dwojgu ludziom, całkiem niedawno, tu, na ziemi. Poznali się na moście. Koronczarka i zegarmistrz. Dali światu św. Teresę – doktora Kościoła, Leonię – służebnicę Bożą i jeszcze trzy karmelitanki. Ukochali wolę Bożą bardziej niż wszystko inne.

13

Miłość małżeńska jest jak koronka z Alençon...

(ab)

Kościół • dom Boga

14-15

Przedsionek Nieba

Ks. Jarosław Krzewicki

Uroczystość poświęcenia kościoła własnego z reguły przypada w rocznicę tego wydarzenia, a jeśli dokładna data nie jest znana, to w Polsce należy ją obchodzić w ostatnią niedzielę października

II dysputa • 24 października 2015

16-17

Obrona duszy, rodziny, narodu

O. Jan Pach OSPPE

Jasnogórskie Śluby Narodu z 1956 r. były podjęciem Ślubów króla Jana Kazimierza z 1656 r. oraz pogłębioną próbą ich wypełnienia i dostosowania do czasów potopu komunistycznego. Używam takiego określenia, ponieważ to był potop, z którego uratowała nas Maryja i Jej słudzy.

imigranci i uchodźcy

18-19

Uchodźcy to ludzie!

Wszyscy dziś mówią o uchodźcach – jedni nawołują do bezwarunkowej pomocy, inni reagują daleko idącą ostrożnością – nikt nie ma wątpliwości, że jest problem. O tym, jakiej pomocy naprawdę potrzeba osobom uciekającym z krajów ogarniętych wojną, rozmawiam z ks. Rafałem Cyfką z krakowskiego Biura Regionalnego Pomocy Kościołowi w Potrzebie

Rok Życia Konsekrowanego

20-21

Bliźniaczki w habitach

Beata Żabka rozmawia z s. Mariettą i s. Leonardą

Nigdy nie rozmawiały ze sobą o powołaniu. Jedna z nich napisała kiedyś, że raczej nie zostanie zakonnicą...

Dni Młodych bez Granic

22-23

Do Krakowa za cenę jednego batona

Anna Sułkowska

W 1989 r. niewielu młodych ludzi w Polsce mogło marzyć o uczestniczeniu w Światowych Dniach Młodzieży. Nawet nasza wiedza o trwającej już tradycji spotkań młodych z Papieżem Polakiem w różnych miejscach świata była bardzo skromna. Poprzednie Światowe Dni Młodzieży w 1987 r. odbyły się w dalekim Buenos Aires.

wielcy Polacy

24-25

Lidia Kozubek in memoriam

Marcin Tadeusz Łukaszewski

Z chwilą odejścia prof. Lidii (właściwie: Leokadii) Kozubek kończy się ważna epoka w historii polskiej pianistyki. Artystka należała do tego samego pokolenia wielkich polskich pianistek, co Halina Czerny-Stefańska, Regina Smendzianka, Barbara Hesse-Bukowska i Lidia Grychtołówna.

relacje państwo-Kościół

26-27

Państwo świeckie czy wyznaniowe

Z ks. prof. Józefem Krukowskim, redaktorem książki pt. „Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie”, wydanej przez Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – rozmawia ks. Ireneusz Skubiś

27

Jeden człowiek, kilkadziesiąt lat historii polskiego Kościoła

Poradnia Zdrowego Rodzicielstwa

28-29

In vitro – drogie nieporozumienie

Z dr. Jackiem Szulcem rozmawia ks. Ryszard Halwa SAC

To wielkie nieporozumienie, jeżeli ktokolwiek mówi, że in vitro jest sposobem leczenia niepłodności. Metoda ta niczego nie leczy.

450 lat MWSD we Wrocławiu

30

Źrenica oka biskupa

Magdalena Lewandowska

Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu świętowało w październiku br. 450-lecie istnienia. Przez wieki to miejsce wykształciło tysiące kapłanów, którzy szli do świata i głosili Ewangelię. I choć realia się zmieniły, Chrystus pozostał tam na pierwszym miejscu

wiara i życie

31

Księga Henrykowska na Liście UNESCO

Magdalena Lewandowska

Księga henrykowska, znajdująca się w Muzeum Archidiecezji Wrocławskiej, została wpisana na listę „Pamięć Świata” UNESCO i tym samym zaliczona do najważniejszych dokumentów w dziejach ludzkości.

Absolutnie najdroższy

Ks. Mariusz Rosik

Władimir Sołowjow w „Krótkiej powieści o Antychryście” opisuje w profetyczny sposób rolę chrześcijaństwa w ludzkiej historii. Powieść pisana ponad wiek temu nie traci nic na aktualności. Dowód? Wystarczy ten dialog: „Imperator zapytał: Powiedzcie mi więc sami – wy, chrześcijanie: co jest dla was najdroższe w chrześcijaństwie?

liturgia tygodnia

32-33

Uzdrowienie niewidomego

Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 10, 46-52)

Kroczyć za Bogiem

O. Dariusz Kowalczyk SJ

Dzisiejsze czytania ukazują Boga, który czyni wielkie rzeczy dla nas, wyzwala, uzdrawia. Niekiedy koncentrujemy się na nieszczęściach, których doświadczamy osobiście, albo o których dowiadujemy się z mediów

poradnik duszpasterski

34

Katecheza – błogosławiony trud

Odpowiada ks. Robert Grohs

Tak wielu uczniów z rodzin katolickich rezygnuje przed maturą z udziału w katechezie szkolnej. Co w takiej sytuacji robić?

felieton

35

Październik Prymasa Tysiąclecia

Jan Żaryn

Październik to miesiąc bardzo ważny w życiu i w działalności Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego. W ciągu swego ponadtrzyletniego pobytu w różnych miejscach odosobnienia, w latach 1953-56, to właśnie w październiku komuniści zmieniali jego miejsce izolacji. W październiku 1953 r.

Katyńskie Zaduszki

rozmawiamy o Polsce

36-37

Między suszą a powodzią

Z prof. Kazimierzem Banasikiem rozmawia Wiesława Lewandowska

O efektach długoletniego niedoceniania gospodarki wodnej z prof. Kazimierzem Banasikiem rozmawia Wiesława Lewandowska

fakty • opinie

38

Prawda o liczbie uchodźców

Czesław Ryszka, Pisarz i publicysta senator RP w latach 2005-11 i od 2015 r.

Muzułmanie usiłują przeforsować swoje tradycyjne wartości, również przy użyciu przemocy. Ich pierwszymi ofiarami są chrześcijanie

Nowe rozmaitości

(pr)

z prasy zagranicznej

39

Trzy cuda

(pr)

Koniec walki z religią?

(pr)

Oblicza Kościoła w Ugandzie

(pr)

Moja katedra to pustynia

(pr)

Dyplomatyczne starcie

(pr)

Porwany kapłan uwolniony

(pr)

fakty i opinie

40-41

Ostateczna kompromitacja Jana T. Grossa

Jerzy Robert Nowak

Przez długie lata Jan Tomasz Gross cieszył się zupełną bezkarnością, a nawet chwalbą ze strony krajowych antypolskich klakierów.

skandal w Krakowie

42-43

Agitprop

Elżbieta Morawiec

Agitpropem nazywano w bolszewickiej nowomowie widowiska, jak sama nazwa wskazuje, propagujące idee komunizmu. Późnego pogrobowca tego gatunku obejrzeliśmy na Rynku w Krakowie 3 października 2015 r.

interwencje

43

Znaleźli się za kratkami, bo kupili polską ziemię

(K. W.)

Z całą bezwzględnością – czyli z użyciem kajdanków, często w domach, na oczach przerażonych rodzin, albo znienacka, przy pracy w polu – aresztowano 11 rolników z Pyrzyc w Szczecińskiem.

felietony

44

Duma z Polskości

Alina Czerniakowska

Polska wszystko pokona, będzie silna w Europie i na świecie, jeśli uwierzy w siebie, w siłę swojego chrześcijaństwa i dziejów ojczystych od szczepu Piastowego przez wszystkie wieki. Będzie silna i wielka, gdy kolejne pokolenia będą dumne, że są Polakami” – tak orędował do rodaków Ignacy Jan Paderewski, a Józef Piłsudski dodawał: „W Ojczyźnie, która dumy nie znała, dumnym być uczyłem”.

Odlot na Marsa

Zdzisław Skotnicki

Przygotowania do wyprawy na Marsa obejmują badania dotyczące długotrwałego przebywania człowieka w stanie nieważkości. Dotychczasowe obserwacje kondycji astronautów przebywających w kosmosie nie napawają optymizmem. Nienaturalne środowisko, jakim jest pozbawiona grawitacji przestrzeń, źle wpływa na zdrowie człowieka: zanikają mięśnie, kości, psuje się wzrok itd.

45

Bawaria kontra Merkel

Mirosław Piotrowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego www.piotrowski.org.pl

Premier Orbán publicznie powiedział, że „to Węgry dzisiaj bronią południowych granic Bawarii”

Zapomniana Polska

Krzysztof Czabański, Dziennikarz, publicysta, w polskich mediach pracuje od 1967 r.

Czy Polska poza wielkimi miastami to już nie jest Polska?!

Fundacja „Pasja Życia"

46-47

Z korporacji do nieba

Fundacja „Pasja Życia”, do której należy warszawski sklep „Niebo”, dzięki swojej założycielce s. Jolancie Glapce ze Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa Sacré Coeur i współpracującym z nią ludziom dobrej woli, od wielu lat niesie pomoc potrzebującym.

rodzina • poradnik

48

Błogosławieni nieprzyjaciele

Michał Piekara

Pomyśl o tych, którzy są twoimi nieprzyjaciółmi. Postaw sobie przed oczami twarze tych wszystkich, którzy cię niesprawiedliwie oskarżają, żywią do ciebie nienawiść, czynią ci szkodę za twoimi plecami, wykorzystali twoją serdeczność lub kwestionują twoje dobre intencje. A teraz zapytaj sam siebie – czy ich błogosławisz?

Pismo Święte o rodzinie

Ks. Jacek Molka

pod patronatem „Niedzieli"

49

Każdy dzień może być wielką wygraną

(Red.)

Spotkanie z Jureczkiem Halskim i jego rodziną było dla Brygidy Grysiak mocnym przeżyciem. Szybko zrozumiała, że tej historii nie może zostawić tylko dla siebie. Mówi, że „Jurka nie da się nie kochać”
Można powiedzieć, że poznali się przez SMS. Któregoś dnia Brigida Grysiak dostała wiadomość, że maleńki Jurek potrzebuje modlitwy.

Niedziela Młodych

50-52

Falstart małżeński

Wysłuchała Agnieszka Konik-Korn

Długo zastanawiali się nad tym, czy dzielić się ze światem swoim trudnym doświadczeniem nieudanych małżeństw. Obserwując jednak powszechny demontaż rodziny i lawinę rozwodów, uznali, że ich doświadczenie może pomóc innym nie popełnić podobnych, tragicznych w skutkach błędów.

52-53

Niesakramentalni

Agnieszka Chadzińska

Temat miejsca w Kościele osób, które z różnych przyczyn żyją w związkach niesakramentalnych, budzi spore emocje. Okazuje się, że większość z nas ma o tym wyrobione zdanie. Szczególnie krytyczne opinie pojawiają się wśród tych, których osobiście podobna sytuacja nie dotyczy.

prezentacje

54

Św. Jan Paweł II na znaczkach Poczty Polskiej

Anna Wyszyńska

W Sali Rycerskiej na Jasnej Górze 12 października br. została otwarta wystawa filatelistyczna pt. „Święty Jan Paweł II na znaczkach Poczty Polskiej”, zorganizowana pod patronatem abp. Wacława Depo – metropolity częstochowskiego. Uroczystość poprzedziła Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, którą w intencji Poczty Polskiej odprawił o. Stanisław Rudziński – kustosz zbiorów sztuki wotywnej na Jasnej Górze

Ten kalendarz wspiera lokalne społeczności

Agnieszka Raczyńska-Lorek

relacje

55

KSM – reaktywacja

Małgorzata Cichoń

Trupa chcecie wskrzeszać? – usłyszał ks. Antoni Sołtysik, gdy ponad 25 lat temu dzielił się pomysłem reaktywowania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. – Przecież Polska też była trupem, a zmartwychwstała – mówił skromnie. Dziś jego słowa okazały się prorocze: stowarzyszenie działa we wszystkich diecezjach Polski i swoimi ideałami zdobywa coraz szersze kręgi młodych.

listy do „Niedzieli"

56

Wszystkie nasze dzienne sprawy

Babcia z Warszawy

Dwie strony

W numerze „Niedzieli” z 16 sierpnia br. umieściła Pani list jakiejś Pani, która przedstawia swój smutny los. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że ta Pani pisze, iż wzięła rozwód, który był konieczny. Pani nic się nie odzywa, że przecież Chrystus nigdy nie pozwala na rozwód.

Chcą korespondować

różne

57

Jak zadbać o nagrobek?

mama-dobra-rada.pl

Do sprzątania grobu najlepiej zabrać ze sobą szczotkę i szufelkę, miękką ściereczkę i gąbkę, drewnianą łopatkę, miękką szczotkę do szorowania, termos z ciepłą wodą, konewkę, delikatny środek czyszczący o pH 7-9 (np. płyn do mycia naczyń, szare mydło, szampon samochodowy), nieduże wiadro, rękawice ochronne, grabki oraz worek na śmieci.

Kalendarium 25-31 X 2015

Ewa Aszkiewicz

Muzyczne Dary

Warsztaty

58

Kapusta z grochem

Opracowanie: Jolanta Marszałek

Danie popularne w kuchni regionu częstochowskiego. Przepis pochodzi ze zbiorów członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie Zielonej, których pasją jest gotowanie.

67

Porządkując serce

(KM)

Moje pismo TĘCZA

program tv

59-66

Program telewizyjny

Wybrane artykuły z edycji diecezjalnych

Edycja bielsko-żywiecka

Wdzięczni stypendyści kwestowali

Ks. Piotr Bączek

W XV Dzień Papieski na ulicach Bielska-Białej można było spotkać stypendystów ogólnopolskiej Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” i diecezjalnej Fundacji „Światło Nadziei” kwestujących na rzecz dzieła zwanego żywym pomnikiem św. Jana Pawła II.

Dziękczynienie za ćwierćwiecze parafii

PB

Ojcowie franciszkanie razem z wiernymi dziękowali za ćwierćwiecze istnienia parafii Matki Bożej Niepokalanej w Harmężach. Jubileuszowym uroczystościom przewodniczył 11 października bp Roman Pindel.

Otwarci, by pomagać, nie czyniąc podziałów

Monika Jaworska

Dziekan dekanatu wiślańskiego, ks. kan. Tadeusz Serwotka, w rozmowie z „Niedzielą na Podbeskidziu” podkreśla, że wszelkie dzieła miłosierdzia w dekanacie wiślańskim są realizowane w duchu ekumenicznym, zwłaszcza, że ten dekanat zamieszkują licznie wierni różnych wyznań.

Edycja częstochowska

Kościół częstochowski ma 90 lat

Ks. Jacek Molka

28 października 1925 r. papież Pius XI powołał do istnienia diecezję częstochowską na mocy bulli „Vixdum Poloniae unitas”. W tym tygodniu w środę przypada 90. rocznica tej arcyważnej papieskiej decyzji.

Czuwajmy...

Ks. Ireneusz Skubiś

Po Apelu Jasnogórskim, który prowadziłem w dniu 12 maja br., podszedł do mnie w zakrystii abp Wacław Depo i podziękował „za czuwanie”.

W trosce o piękno narodzin

Agnieszka Sztajner-Pikuła

Poród to jedno z najważniejszych i zarazem najpiękniejszych doświadczeń w życiu kobiety. Zapewne niejedna osoba zadaje sobie teraz pytanie o sens powyższego stwierdzenia. No bo niby w jaki sposób tak bolesne doświadczenie jak poród można nazwać pięknym?

Edycja podlaska

Alumni WSD w Drohiczynie przyjęli sutanny

Ks. Artur Płachno

Symbolikę założenia sutanny, jako znaku wiary dla współczesnego świata, ukazał biskup drohiczyński Tadeusz Pikus podczas kleryckich obłóczyn, czyli przyjęcia szaty duchownej.

Dzień Jedności Odnowy w Duchu Świętym

Jan Krakowski

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. Krzysztofa Kluka w Rudce 10 października odbył się 3. Archidiecezjalny Dzień Jedności Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym.

Wszystko dla nas...

Ks. Tomasz Pełszyk

Człowiek skoncentrowany na samym sobie pyta zazwyczaj: a co ja z tego będę miał? Wszelki wysiłek i każda praca muszą mieć swój ekwiwalent. Rozsądek dyktuje nam taki właśnie sposób postępowania, bo w tzw. realu niczego za darmo się nie dostaje, a to, co otrzymaliśmy „gratis”, kosztuje najdrożej...

Edycja kielecka

Spotkanie Róż Różańcowych w Kielcach

Agnieszka Dziarmaga

3 października tysiące czcicieli Matki Bożej Różańcowej spotkało się w bazylice kieleckiej podczas zorganizowanej po raz siódmy diecezjalnej pielgrzymki Róż Różańcowych.

Kielecki trop bł. Jerzego Matulewicza

Katarzyna Dobrowolska

W istniejącej od 1991 r. na osiedlu Ślichowice parafii bł. Jerzego Matulewicza trwa comiesięczna modlitwa o kanonizację patrona. Wkrótce wspólnota będzie mogła cieszyć się również z relikwii błogosławionego. A w samych Kielcach śladów jego obecności odnajdziemy wiele.

W katedrze poczułem się jak w domu

Agnieszka Dziarmaga

Z ks. prał. Henrykiem Jagodzińskim, kapłanem diecezji kieleckiej, od września pracującym w Indiach na stanowisku radcy Nuncjatury Apostolskiej, rozmawia Agnieszka Dziarmaga.

Edycja małopolska

Polsko, ile mnie kosztujesz?

Małgorzata Cichoń

Dziś niedziela wyborcza. Zanim oddamy głos, wielu z nas będzie uczestniczyć w Eucharystii. Niektórzy ofiarują ją w intencji Ojczyzny i poproszą Ducha Świętego, by pomógł Polakom dokonać mądrego wyboru nowych władz.

Nieobojętni

Małgorzata Cichoń

Małgorzata i Tomasz z Wieliczki wraz z trzema małymi synami od wielu miesięcy wśród intencji codziennej modlitwy, do której klękają wspólnie wieczorem, mają tę za Ojczyznę. Także ich znajomi, intensywniej niż wcześniej, modlą się za Polskę.

Pierwszy pod tym wezwaniem

Agnieszka Konik-Korn

W tym roku, 25 października kościółek na Smoleńsku obchodzi szczególny jubileusz 350-lecia konsekracji.

Edycja lubelska

Katolicki Uniwersytet Lubelski powodem do dumy

Urszula Buglewicz

98. inauguracja odbyła się z udziałem licznych gości, m.in. kard. Kazimierza Nycza i byłej premier Hanny Suchockiej.

W krzyżu miłości nauka

Halina Bartosiak

Kopia Krzyża Trybunalskiego z relikwiami Drzewa Krzyża nawiedziła parafię pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Piaskach. Trwającą w dniach 26 września – 3 października peregrynację poprzedziły rekolekcje, które prowadził ks. Marek Urban wraz z grupą świeckich ewangelizatorów.

Jubileusz Akcji Katolickiej

Ewa i Tomasz Kamińscy

Oddział Akcji Katolickiej przy parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Lublinie obchodził 20. rocznicę powstania. Z tej okazji 10 października została odprawiona Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem proboszcza ks. Marka Saprygi.

Edycja legnicka

Odpowiedzialne rodzicielstwo

Dominika Warmuz, doradca życia rodzinnego

Doradcy posługujący w diecezji legnickiej spotykają się dwa razy w roku na zjazdach szkoleniowo-formacyjnych. Tegoroczne jesienne spotkanie odbyło się w dniach 9-10 października w Piotrowicach.

Sezon łowiecki ze św. Hubertem

Ks. Waldemar Wesołowski

Już po raz szesnasty 3 października leśnicy, myśliwi i samorządowcy powiatu złotoryjskiego spotkali się na początku sezonu łowieckiego. Tym razem miejscem spotkania był Parafialny Ośrodek Wypoczynkowy „Grapa” należący do parafii w Pielgrzymce.

Edycja łódzka

Miłość zwycięża cierpienie

Anna Skopińska

Pan z rurką do tracheotomii w przełyku, pani chora na raka mózgu, kobieta bez jednej kończyny z sączącymi się ranami, przez które widać kości, młoda mama dwójki dzieci, której nowotwór zaatakował narządy rodne.

Czas burzenia i czas budowania

Katarzyna Sekieta

Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem, (...) jest czas burzenia i czas budowania, czas płaczu i czas śmiechu...” (Koh 3, 1.3b-4a).

Trwajcie przy Krzyżu

Dagmara Zalewska

W Tomaszowie Mazowieckim archidiecezja łódzka pożegnała symbole Światowych Dni Młodzieży, czyli Krzyż i Ikonę Matki Bożej „Salus Populi Romani”.

Edycja przemyska

Pod opieką św. Judy Tadeusza

Jan Marczak

Największa Adamówka, założona w XVII wieku, a pozostałe wsie nieco później – w wieku XVIII, do czasu utworzenia parafii w Krasnem należały do parafii Majdan Sieniawski.

Sługi Boga i ubogich dziewcząt

Sługi Jezusa

Zgromadzenie Sług Jezusa powstało w Warszawie, 8 grudnia 1884 r., z inicjatywy Honorata Koźmińskiego i m. Eleonory Motylowskiej.

25 lat działalności Caritas Polska

Anna Ruszel-Kwaśny

W pamięci wielu osób 10 października 2015 r. zapisze się jako dzień wspaniałego święta. 25 lat działalności Caritas Polska to 25 lat przemian i rozwoju, jedno pozostało – człowiek.

Edycja rzeszowska

Rzeszowskie świętowanie z Janem Pawłem II

Katarzyna Dziedzic

Pod hasłem „Jan Paweł II – Patron Rodziny” odbyły się w Rzeszowie obchody XV Dnia Papieskiego – idei zapoczątkowanej jako wyraz wdzięczności Bogu za dar Papieża Polaka.

Jak być aktywnym katolikiem

Karolina Nurcek

Chrześcijańska wspólnota na miarę XXI wieku – to hasło opisujące nieznany dotąd w naszej diecezji sposób na bezpośrednie połączenie życia katolickiego z edukacją i inwestycjami. ChWEI, czyli Chrześcijańska Wspólnota Edukacyjno-Inwestycyjna SA powstała niecały rok temu i prężnie się rozwija.

Inwestowanie w najmłodszych inwestowaniem w przyszłość

Ks. Marcin Nabożny

20 września br. zakończył się II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej, który odbywał się w Krakowie, w budynku filharmonii, który przed wojną był jej domem.

Edycja sandomierska

Tradycja, kontynuacja, nowe spojrzenie

Adam Lisowski

Triada: tradycja, kontynuacja, nowe spojrzenie, jest niezbędna zarówno w Kościele, jak i w państwie. Jest konieczna w edukacji rodzinnej i szkolnej – podkreślał bp Krzysztof Nitkiewicz podczas uroczystości odpustowych ku czci bł. Wincentego Kadłubka.

Kochają swoją świątynię

Iwona Bańka

Obchodzimy właśnie uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła własnego. Warto w tym dniu przyjrzeć się osobom, które dbają o to abyśmy jak najpiękniej mogli przeżyć spotkanie z Bogiem Obecnym w Jego Domu.

Olchowa tętni życiem

Ks. Adam Stachowicz

Młodzieżowy Ośrodek Turystyczny „Brama Bieszczad” w Olchowej odwiedzają zarówno grupy zorganizowane, jak i osoby indywidualne. W dniach od 8 do 10 października wraz z ks. Sławomirem Machowskim i opiekunami przebywała tu prawie 50-osobowa grupa z parafii Wierzchowiska.

Edycja sosnowiecka

Rok po pożarze

Piotr Lorenc

Minął rok od pożaru, który strawił dach bazyliki katedralnej w Sosnowcu i spowodował wiele szkód wewnątrz świątyni. Po 12 miesiącach intensywnych prac budowlanych i konserwatorskich można powiedzieć, że katedra nie jest zagrożona.

Prawda rodzi wolność

Piotr Lorenc

Wierni diecezji sosnowieckiej mieli okazję spotkać s. Krystynę Włodarską – Służebniczkę Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, która współpracowała z bł. ks. Jerzym Popiełuszką.

Nie wystarczy urodzić się człowiekiem

Agnieszka Raczyńska-Lorek

30 września br. przypadła 25. rocznica śmierci ks. prał. Stefana Joniaka – zasłużonego, niezapomnianego wieloletniego proboszcza parafii św. Franciszka z Asyżu w Niegowonicach, a także patrona tutejszego Zespołu Szkół.

Edycja świdnicka

Czas inauguracji

Ks. Sławomir Marek

Z ks. Tomaszem Federkiewiczem rozmawiał ks. Sławomir Marek.

Pamiętamy i czuwamy

Bp Ignacy Dec

Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”. Od czasu do czasu jest nam potrzebna refleksja nad treścią i wymową tych szczególnych, tych bardzo ważnych słów, by uchronić się od rutyny i powierzchowności.

Procesja różańcowa w intencji rodzin i Synodu

Ks. Daniel Marcinkiewicz

Za rodzinę i trwający Synod modlili się m.in. uczestnicy procesji różańcowej, która przeszła 17 października w godzinach wieczornych ulicami Świdnicy.

Edycja szczecińsko-kamieńska

Październikowe Misje Fatimskie

Ks. Grzegorz Wejman

W czasie tegorocznych wakacji odbyły się dwie serie Misji w parafiach nadmorskich, od Mrzeżyna począwszy, na Łukęcinie skończywszy. Cały październik również naznaczony był kolejnymi seriami Misji, które odbyły się łącznie w 15 parafiach.

Patron i opiekun matek

O. Grzegorz Woś CSsR

Gerard Majella jest postacią niezwykle barwną i tajemniczą. Żył zaledwie 29 lat. Był bratem zakonnym, redemptorystą. Według historyków i biografów bazujących na opiniach świadków, jego życie obfitowało w wiele cudów i niewytłumaczalnych wydarzeń.

Kapliczka św. Andrzeja Boboli w Karwowie

Renata Panfil-Tesarek, ks. Bernard Gonska SJ

Karwowo to mała wieś (licząca ok. 100 mieszkańców) położona w województwie zachodniopomorskim (powiat policki, gmina Kołbaskowo), w odległości 10 km na południowy zachód od centrum Szczecina. Należy do parafii pw. Nawiedzenia NMP w Przecławiu i dekanatu Szczecin-Pomorzany.

Edycja toruńska

Miłość jest ponad wszystko

Ks. prał. Józef Nowakowski

Planowana od dawna pielgrzymka zgromadziła przedstawicieli ZHP, ZHR, Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju oraz Harcerstwa Polskiego na Litwie, Białorusi i Ukrainie.

Relikwie u serafitek

S. Elżbieta Malecha CMMB

10 października w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym prowadzonym przez Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej (siostry serafitki) na toruńskim Podgórzu odbyło się nadanie współpatrona kaplicy zakładowej oraz wprowadzenie relikwii bł. m. Małgorzaty Łucji Szewczyk, współzałożycielki zgromadzenia.

Mamo, ja chcę żyć!

Monika Olender

Jeden punkt dla Marty. Dwa dla raka. Dwa dla Marty. Trzy dla raka. Od prawie roku Marta walczy o życie. Mimo że lekarze rozkładają ręce, ona nie traci nadziei.

Edycja warszawska

Wędrówka młodzieżowych symboli

as

Krzyż i Ikona Światowych Dni Młodzieży wędrują po parafiach archidiecezji warszawskiej
Peregrynacja Symboli Światowych Dni Młodzieży (ŚDM) rozpoczęła się w kościele seminaryjnym, a zakończy 3 listopada w archikatedrze warszawskiej.

Kolejne relikwie polskich świętych w Warszawie

at

W ubiegłym tygodniu do Panteonu Wielkich Polaków wprowadzono relikwie św. Urszuli Ledóchowskiej, a następnie relikwie bł. Honorata Koźmińskiego. Natomiast w kaplicy Sejmu RP stanęły relikwie św. Jana Pawła II.

Będą patrzeć na ręce

Witold Dudziński

Kilka tysięcy wolontariuszy ze społecznego Ruchu Kontroli Wyborów zadba o prawidłowy przebieg głosowania do parlamentu w Warszawie i okolicach.

Edycja wrocławska

Jubileusz 25-lecia reaktywacji KSM

Daniel Duś

Ćwierć wieku temu znów rozwinięto sztandary z godłem KSM, a wezwanie do służby „przez cnotę, naukę i pracę” rozbrzmiało w murach kościołów. Zarząd Archidiecezji KSM i przedstawiciele jego wrocławskich sekcji uczestniczyli w ogólnopolskim jubileuszu reaktywacji KSM.

Ze świętymi w drodze do nieba

Magdalena Lewandowska

Św. Jan Paweł II, św. Faustyna, św. o. Pio, św. Teresa od Dzieciątka Jezus, bł. Czesław, św. Jadwiga Śląska, bł. ks. Jerzy Popiełuszko i cała plejada świętych – już po raz drugi we Wrocławiu odbędzie się Noc Świętych, podczas której 31 października ulicami miasta przejdzie procesja z relikwiami kilkudziesięciu świętych.

Orędowniczka porozumienia i pojednania

ML

3 dni uroczystości, tysiące pielgrzymów z Wrocławia i Dolnego Śląska – chorzy, osoby konsekrowane, matki oczekujące narodzin dzieci, młodzież, rodziny – i św. Jadwiga Śląska. Wierni przybyli do niej, by dziękować i za jej wstawiennictwem wypraszać u Boga potrzebne łaski.

Edycja zamojsko-lubaczowska

Odpust franciszkański w Biłgoraju

Joanna Ferens

W liturgiczne wspomnienie św. Franciszka z Asyżu 4 października w parafii pw. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju miały miejsce dwie uroczystości odpustowe: ku czci św. Franciszka oraz Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, przypadająca na pierwszą niedzielę października.

Kapłańska Róża Różańcowa

Małgorzata Godzisz

Z ks. Michałem Maciołkiem, kanclerzem Kurii Diecezjalnej w Zamościu, o inicjatywie, która zrodziła się wśród kapłanów diecezji zamojsko-lubaczowskiej – Kapłańskiej Róży Różańcowej, rozmawia Małgorzata Godzisz.

Obiad u św. Alberta

Ks. Franciszek Kościelski

W ramach pomocy dzieciom z rodzin mniej zamożnych w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Narolu została zorganizowana akcja charytatywno-fantowa dla dzieci ze Szkoły Podstawowej im. św. Brata Alberta w Narolu.

Edycja zielonogórsko-gorzowska

Talent, chęci, praca

Katarzyna Jaskólska

Zespół Szkół Plastycznych w Zielonej Górze, czyli Plastyk, obchodził w tym roku rubinowy jubileusz. Wciąż mało wiemy o placówce, która jest rodzynkiem w skali województwa. Pora to zmienić.

Chcę to doświadczenie przekazać młodzieży

Ks. Adrian Put

Z ks. Łukaszem Malcem, duszpasterzem młodzieży z parafii pw. św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze, rozmawia ks. Adrian Put.

Szkoła Animatora

Ks. Adrian Put

W dniach 9-11 października w Domu Rekolekcyjnym „Jackówka” w Paradyżu odbyła się Szkoła Animatora Ruchu Światło-Życie.

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem