Reklama

Reklama

Niedziela 13/2012

Szczegółowy spis treści

2

„Od wiary i chrztu do świadectwa”

„A JA WAM POWIADAM...” (POR. MT 5, 22)

3

Życie musi być kochane

Ks. Ireneusz Skubiś

Z WATYKANU

4

Z Watykanu

ZE ŚWIATA

5

Ze świata

Z JASNEJ GÓRY

6

Z Jasnej Góry

Z KRAJU

7

Z kraju

PRZED PIELGRZYMKĄ BENEDYKTA XVI

8-9

Program papieskiej pielgrzymki

Budzenie Kościoła

OD 20 LAT NOWE GRANICE DIECEZJI

10-13

Reforma na miarę tysiąclecia

Z prymasem Polski abp. Józefem Kowalczykiem rozmawia ks. inf. Ireneusz Skubiś

LUDZIE: JÓZEF SZANIAWSKI

14-15

32 talony za Szaniawskiego

Mateusz Wyrwich

TWÓRCY: JAN KURACIŃSKI

16-17

Między Polską a Ameryką

Witold Dudziński

GŁOS BISKUPÓW

18-19

Społeczny drogowskaz Episkopatu

Z bp. Józefem Kupnym - przewodniczącym Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski i głównym autorem tego dokumentu - rozmawia ks. inf. Ireneusz Skubiś

19

Odkrywanie tajemnic Jasnej Góry

KOMENTARZ NA GORĄCO

20-21

Abp Wacław Depo o trudnych sprawach w relacjach państwo - Kościół

WIARA I ŻYCIE

22

Zwiastowanie - początek życia

Ks. Marek Łuczak

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego od wielu już lat jest okazją do uczczenia świętości życia. Wybór tego dnia jest do tego stopnia logiczny, że byłoby trudno znaleźć w Biblii wydarzenie lepiej odpowiadające tej tajemnicy

23

Wyspa chrześcijaństwa

Jerzy A. Skrodzki

Miłość spóźniona?

Ks. Mariusz Rosik

24

Niezgoda na zwyczajność

Ks. Krzysztof Pawlina

CYKL WIELKOPOSTNY

25

VI. Chorych nawiedzać

Ks. Ireneusz Skubiś

ROK WIARY

26-27

Zanim wejdziemy w Rok Wiary (7)

Abp Józef Michalik

LITURGIA TYGODNIA

28-29

Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity

Chrystus jest dla wszystkich

Ks. Jacek Molka

30

Uratować rodzinę

Bp Grzegorz Kaszak

NA BIEŻĄCO

31

Polska wersja zapateryzmu

Tomasz P. Terlikowski

PROSTO I JASNO

32

Czy świat się kończy?

Czesław Ryszka

Nowe rozmaitości

Z PRASY ZAGRANICZNEJ

33

Co dalej?

Świątynie na sprzedaż

Milioner dobroczyńca

Nie patrzcie na Syrię oczami Zachodu

Znak?

WIELKI WYJAZD NA WĘGRY

34-35

Węgierska wiosna z powiewem biało-czerwonej

Margita Kotas

35

Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej w sprawie dyskryminacyjnych działań PZPN

Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński

OBROŃCY ŻYCIA

36-37

Modlitwą bronimy nienarodzonych

Z Dietmarem Fischerem - dyrektorem Human Life International Austria - rozmawia Anna Wyszyńska

XXXII Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę

Sanktuarium Świętości Życia

Dorota Mazur

24 marca - Narodowy Dzień Życia
25 marca - Dzień Świętości Życia

ŚW. GIANNA BERETTA MOLLA - 50. ROCZNICA ŚMIERCI

38-39

Święta z testamentu bł. Jana Pawła II (2)

Krystyna Zając

PROPOZYCJE

39

„Prawo szkolne”

Niższe Seminarium Duchowne w Częstochowie - liceum ogólnokształcące wraz z internatem

60-lecie NSD

W OBRONIE WOLNYCH MEDIÓW

40-41

POlityka wobec TV Trwam

Artur Stelmasiak

41

Monitoring medialny

Internetowa sonda „Niedzieli”

GOSPODARKA

42

Walka z gazem łupkowym

Bogusław Kowalski

FELIETONY

43

Dzień Świętości Życia

Jan Maria Jackowski

Kto jest darmozjadem?

Krzysztof Czabański

BIAŁY KRUK: 4-TOMOWA HISTORIA POLSKI

44

Korona i Krzyż - potęga wiary

Joanna Szczerbińska

DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA

45

Szukamy bohaterów!

Joanna Socha

46

Wymazane

Elżbieta Nowak

Miłość na licytacji

Brat Tadeusz Ruciński FSC

NIE TYLKO DLA MŁODYCH

47

Spotkanie z prawdą

Elżbieta Łozińska

Z kroniki harcerskiej

Marek Stefan, Harcerz Orli

LISTY DO „NIEDZIELI"

48

Wszystkie nasze dzienne sprawy

Gorące słowa z zimnego Podlasia

Chcą korespondować

56

Muzyczne DarY

Czy mężczyźni powinni nosić biżuterię?

Stanisław Krajski

Z „NIEDZIELĄ” NA CO DZIEŃ

57

Ryba z jabłkami

Zebrała Jolanta Marszałek

„Dzieci piszą listy do chorych”

Kalendarium 25-31 III 2012

Ewa Aszkiewicz

Ogłoszenie

program tv

59-66

Program telewizyjny

Wybrane artykuły z edycji diecezjalnych

Edycja bielsko-żywiecka

Jubilate Deo

Meksykański wizerunek zagościł na Podbeskidziu

Ks. Piotr Bączek

Tu programuje się duszpasterstwo

Wysłuchał ks. Piotr Bączek

Edycja częstochowska

Życie jest świętością

Ks. Ireneusz Skubiś

20. rocznica archidiecezji i metropolii częstochowskiej

Ks. Mariusz Frukacz

In vitro - W trosce o częstochowskie rodziny?

Margita Kotas

Totus Tuus

Elżbieta Pisarczyk

Edycja podlaska

Obumrzeć, aby… żyć!

Ks. Tomasz Pełszyk

Sokołowska gala i wręczenie honorowego obywatelstwa bp. Antoniemu Dydyczowi

Ks. Artur Płachno

Z „Niedzielą” bliżej do Boga i ludzi! (1)

Z biskupem drohiczyńskim Antonim Pacyfikiem Dydyczem rozmawia ks. inf. Ireneusz Skubiś, redaktor naczelny „Niedzieli”

Edycja kielecka

Zielenice z Drogą Krzyżową

Agnieszka Dziarmaga

Walczy o prawdę

Władysław Burzawa

Misterium w Pacanowie

Katarzyna Dobrowolska

Edycja małopolska

O seksie w małym mieście

Andrzej Jaśkowiec

Zakręceni

Maria Fortuna-Sudor

Wartość życia

Małgorzata Cichoń

Edycja lubelska

Razem możemy więcej

Z ks. Wiesławem Kosickim, dyrektorem Caritas Archidiecezji Lubelskiej, rozmawia Urszula Buglewicz

Okulary wiary

Ewa i Tomasz Kamińscy

Pamięci Żołnierzy Wojska Polskiego

Agnieszka Strzępka

Edycja legnicka

Zakończenie I Synodu Diecezji Legnickiej

Monika Łukaszów

Perła w pełnej krasie

Ks. Waldemar Wesołowski

Ona na nas już czeka

Dorota Niedźwiecka

Edycja łódzka

Tradycja i wiara ojców

Z ks. kan. Mirosławem Jagiełłą, proboszczem parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Łodzi-Andrzejowie, rozmawia Anna Skopińska

Nabożeństwa wielkopostne

Ks. Waldemar Kulbat

Czego (twoja) dusza pragnie?

Ks. Waldemar Kulbat

Edycja przemyska

Błogosławionaś Ty między niewiastami

Arkadiusz Bednarczyk

„Kochana babciu, potrzebuję twojej pomocy…”

Z Bogusławą Sebastianką młodszym aspirantem z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu, o tzw. metodzie „na wnuczka”, rozmawia Joanna Trudzik

Bóg płacze ze swoją Rodziną

Ks. Zbigniew Suchy

Edycja rzeszowska

Bogu dziękujcie… ducha nie gaście

Ks. inf. Wiesław Szurek

Byliśmy u źródeł naszej wiary

Irena Markowicz

Utrzymujemy się z ofiar wiernych

O finansach diecezji z ks. Józefem Stanowskim rozmawia Marta Januszewska

Edycja sandomierska

Brońmy i ratujmy każde życie - bo jest ono święte

Oprac. ks. Krzysztof Sudoł

Powstały nowe oddziały KSM

Czas na podsumowanie

Alicja Szewczyk i Ewa Sęk

Edycja sosnowiecka

List pasterski biskupa sosnowieckiego Grzegorza Kaszaka z okazji 20-lecia powstania diecezji sosnowieckiej

20-lecie powstania diecezji sosnowieckiej (cz. 1)

Z bp. Grzegorzem Kaszakiem - ordynariuszem diecezji sosnowieckiej - rozmawia ks. inf. Ireneusz Skubiś - redaktor naczelny „Niedzieli”

Na ratunek życiu

Agnieszka Lorek

Edycja świdnicka

Kościół naszym domem

O wierze, losie młodzieży, biedzie i nadziei z bp. Ignacym Decem rozmawia Tomasz Pluta

Matka stojąca pod krzyżem

Bp Ignacy Dec

Maryja stojąca pod krzyżem swego Syna uczy nas heroicznego posłuszeństwa wobec Bożego planu. Uczy nas odważnego trwania przy Chrystusie, towarzyszenia Mu aż po najtrudniejsze chwile życia.

Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej

Przemysław Awdankiewicz

Edycja szczecińsko-kamieńska

Życiu powiedz „tak”!

Julia A. Lewandowska

Zapach nieba w codzienności

S. Redempcja Wojciekiewicz

W każdym człowieku jest – często głęboka ukryta – tęsknota za Bogiem. Odkrywając tę tęsknotę, człowiek powoli uświadamia sobie, że jest ona pragnieniem bycia z Bogiem. Każdy nosi w sobie swoistą "pamiątkę raju".

Dwadzieścia lat metropolii

Ks. Grzegorz Wejman

Edycja toruńska

Dla dobra wspólnoty diecezjalnej

Z biskupem toruńskim Andrzejem Suskim rozmawiają ks. dr Stanisław Cierkowski i Joanna Kruczyńska

Stałe posługi lektora i akolity

Dk. Waldemar Rozynkowski

Poświęcił się dla Boga i Ojczyzny

Wojciech Wielgoszewski

Edycja warszawska

Foteli jeszcze nie było

Z bp. Kazimierzem Romaniukiem, pierwszym biskupem diecezji warszawsko-praskiej, rozmawia Milena Kindziuk

Plusy i minusy podziału

Artur Stelmasiak

Palmy do samego nieba

Witold Dudziński

Edycja wrocławska

Obrona życia to nie zawód

Ks. dr Marian Biskup

Jałmużna

Ks. Andrzej Delwo

Każde życie jest święte

Magdalena Lewandowska

Edycja zamojsko-lubaczowska

W drodze do jednego Ojca

Małgorzata Godzisz

Idzie „stare”?

Ks. Henryk Krukowski

Nie bój się

Agnieszka Chadzińska

Edycja zielonogórsko-gorzowska

Olimpiada teologiczna

Anna Bensz-Idziak

Pełni zdumienia

Katarzyna Jaskólska

ŚDM w naszej diecezji

Ks. Adrian Put

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem